Miksi kannattaa valita puurakenteiset seinät

Tutkimukset osoittavat selvän yhteyden puumateriaalien käytön sekä ihmisen henkisen ja fyysisen terveyden välillä.

Äiti makaa sohvalla ja nostaa tyttären ylös

Luonnonmateriaalien kuten puun käyttö vaikuttaa positiivisesti ilmanlaatuun, vähentää stressiä ja lisää hyvän olon tunnetta. Tieto on peräisin ympäristö- ja biotieteisiin erikoistuneen norjalaisyliopiston (Ås universitet) professori Anders Qvale Nyrudin esitelmistä.

Kyseisen yliopiston verkkosivuilla kerrotaan useiden norjalaisten ja kansainvälisten tutkimusten osoittaneen, että kun luonnon ja luonnonelementtien käyttöä lisätään elinympäristössämme sekä sisällä että ulkona, sillä voi olla terveyttä edistäviä vaikutuksia. On myös pystytty osoittamaan, että puulla voi luonnollisena elementtinä ja materiaalina olla myönteisiä vaikutuksia ihmisen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Terveyshyötyihin lukeutuvat muun muassa madaltunut syke, lisääntynyt hyvän olon tunne ja hyvinvointi sekä kohentunut mielenterveys.

Puuta läpi koko rakennuksen

Hunton on käyttänyt jo yli 130 vuotta Norjan metsistä saatavaa kuusipuuta tuotteidensa pääraaka-aineena. Huntonin tekninen päällikkö Thomas Løkken painottaa, että koska Hunton tarjoaa puukuituun perustuvia eristeitä ja muita rakennustuotteita, koko talo on mahdollista rakentaa puupohjaisista materiaaleista.

– Ratkaisumme helpottavat rakennusmestarien työtä, sillä he voivat kääntyä yhden ja saman toimittajan puoleen niin sisäisen ja ulkoisen tuulensuojauksen kuin myös eristyksen osalta. Puukuitueristettämme toimitetaan sekä levyeristeenä että puhalluseristeenä, sanoo Løkken.

Puu ja puukuitu myös pienentävät ilmastokuormitusta, sillä materiaali varastoi hiiltä koko elinkaarensa ajan.

Civitas on tehnyt laskelmia, joiden mukaan uusi 250 neliömetrin talo voi vähentää ilmakehästä noin 11 tonnia hiilidioksidia. Määrä vastaa 5–6 henkilöauton keskimääräistä vuosikulutusta Norjassa.*

– Puut imevät kasvaessaan ilmasta hiilidioksidia. Puu käyttää hiilidioksidista sitomansa hiilen rakennusaineena ja vapauttaa samalla happea ilmaan. Puuhun ei siis varastoidu hiilidioksidia (CO2) vaan hiiltä, mutta jotta pystymme helpommin havainnollistamaan määrän, muutamme hiilen laskennallisesti hiilidioksidiksi, Løkken kertoo.

Materiaalit Norjan metsistä

Løkken on luonnollisesti sitä mieltä, että on hyvä, että käyttäjät kyselevät puuhun perustuvien materiaalien perään ja että rakennusmestarit valitsevat norjalaiseen kuusihakkeeseen perustuvia  materiaaleja. Huntonin valikoimaan kuuluva Hunton Tuulensuojalevy on ollut jo sukupolvien ajan Norjan myydyin tuulensuojatuote ulkopuoliseen tuulensuojaukseen. Kun sitä käytetään yhdessä muiden puupohjaisten materiaalien, kuten puukuitueristeen kanssa, lopputuloksena on seinä, joka on pääasiassa puuta.

– Juuri eriste vaikuttaa eniten seinän tilavuuteen ja tarjoaa lisäarvoa niille, jotka haluavat pienentää ilmastojalanjälkeään. Kun puukuitueristettä käytetään kaikissa seinissä ja yläpohjassa, sillä voidaan kompensoida kodin muita, tavanomaisempia materiaalivalintoja, sanoo Løkken.

Løkkenin mukaan kiinteistöjen omistajat ja asukkaat ovat tiedostavampia kuin ennen. Loppukäyttäjät ovat alkaneet asettaa vaatimuksia.

– Asiakkaat haluavat tietää, mitä seinien sisään pannaan Kun yhdistämme samat raaka-aineet ja käytämme puuta seinässä kauttaaltaan, tuotteet pelaavat hyvin yhteen, hän sanoo.

Tekninen hyväksyntä seinille

Hunton on panostanut paljon aikaa ja resursseja saadakseen muun muassa rakennusmateriaaleihin keskittyneen puolueettoman tutkimuskeskuksen (SINTEF) teknisen hyväksynnän. Eikä vain yksittäisille tuotteille, vaan myös niiden yhteisvaikutukselle. Hunton Seinä -rakenneratkaisun muodostavat Fermacell®Kuitukipsilevy, Nativo Puukuitueriste ja Hunton Tuulensuojalevy™.

-Orgaanista puumateriaalia voi olla kauttaaltaan koko seinärakenteessa. Vähän sama tilanne kuin että saisit valita, asutko mieluummin paperi- vai muovipussissa, sanoo Løkken.

Kiinteistönomistajalle yhteneviin materiaaleihin ja pienempään määrä erityyppisiä tuotteita perustuva talo on lisäksi turvallisempi valinta. Hunton pyrkii löytämään selkeitä vastauksia myös siihen, mitä konkreettisia etuja Hunton Seinä -ratkaisu tarjoaa lämmönvarastoinnin ja energiankulutuksen osalta. Projektia johtaa Huntonin prosessien ja tuotteiden kehitys- ja tutkimushankkeen johtaja Ralf Paustian.

– Puulla on hygroskooppisia ominaisuuksia, joten se kykenee hallitsemaan kosteuden tiivistymistä ja vähentämään kosteusvaurioita.

– Siksi kondensoitumisesta ja kosteudesta voi aiheutua vähemmän ongelmia, kuin monia muita rakennustapoja noudattaessa. Lisäksi  Hunton Nativo Puukuitueristeen eristelevyt ovat jäykkiä ja jämäköitä, minkä ansiosta seinä on helpompi täyttää ja eristää. Myös riski ilmataskujen jäämiseen pienenee, sanoo Paustian.

*Lähde

Hunton.fi – Eristä uusiutuvasti ja varastoi hiilidioksidia