Seinien avulla hyvä sisäilma

Tutkimukset osoittavat selvän yhteyden puumateriaalien käytön sekä ihmisen henkisen ja fyysisen terveyden välillä.

Äiti makaa sohvalla ja nostaa tyttären ylös

Luonnonmateriaalien kuten puun käyttö vaikuttaa positiivisesti ilmanlaatuun, vähentää stressiä ja lisää hyvän olon tunnetta. Tieto on peräisin ympäristö- ja biotieteisiin erikoistuneen norjalaisyliopiston (Ås universitet) professori Anders Qvale Nyrudin esitelmästä.

Kyseisen yliopiston verkkosivuilla kerrotaan useiden norjalaisten ja kansainvälisten tutkimusten osoittaneen, että kun luonnon ja luonnonelementtien käyttöä lisätään elinympäristössämme sekä sisällä että ulkona, sillä voi olla terveyttä edistäviä vaikutuksia.

On myös pystytty osoittamaan, että puu voi luonnollisena elementtinä ja materiaalina vaikuttaa myönteisesti ihmisen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Terveyshyötyihin kuuluvat muun muassa madaltunut syke, lisääntynyt hyvän olon tunne ja hyvinvointi sekä kohentunut mielenterveys.

Koko rakennus puusta

Huntonin omavalmisteiset tuotteet ja ratkaisut ovat jo yli 130 vuoden ajan perustuneet Norjan Innlandetin alueelta saatavaan kuusipuuhun. Huntonin tekninen päällikkö Thomas Løkken painottaa, että koska Hunton tarjoaa täysin puukuituun perustuvia eristeitä ja tuotteita, koko talo on mahdollista rakentaa puusta.

– Ratkaisumme helpottavat rakennusmestarien työtä, sillä he voivat kääntyä yhden ja saman toimittajan puoleen niin sisäisen kuin ulkoisen tuulensuojauksen ja eristyksen osalta. Puukuitueristettämme toimitetaan sekä levyeristeenä että puhalluseristeenä, sanoo Løkken.

Puu ja puukuitu myös pienentävät ilmastokuormitusta, sillä materiaalina ne varastoivat hiiltä rakennuksen koko eliniän.

Civitas on tehnyt laskelmia, joiden mukaan uusi 250 neliömetrin talo voi vähentää ilmakehästä noin 11 tonnia hiilidioksidia. Määrä vastaa 5–6 henkilöauton keskimääräistä vuosikulutusta Norjassa.

– Puut imevät kasvaessaan ilmasta hiilidioksidia. Puu käyttää hiilidioksidista sitomansa hiilen rakennusaineena ja vapauttaa samalla happea ilmaan. Puuhun ei siis varastoidu hiilidioksidia (CO2) vaan hiiltä, mutta jotta pystymme helpommin havainnollistamaan määrän, muutamme hiilen laskennallisesti hiilidioksidiksi, Løkken kertoo.

Materiaalit Norjan metsistä

Løkken kannattaa luonnollisestikin vahvasti sitä, että käyttäjät kysyvät norjalaisten materiaalien perään ja että rakennusmestarit valitsevat Norjan metsistä saatavia materiaaleja. Huntonin valikoimaan kuuluva Hunton Tuulensuojalevy on ollut jo sukupolvien ajan Norjan myydyin ulkoinen tuulensuojatuote. Kun sitä käytetään yhdessä muiden puupohjaisten materiaalien, kuten puukuitueristeen kanssa, koko seinä saadaan tehtyä samoilla luonnonmukaisilla materiaaleilla.

– Eriste vaikuttaa eniten varsinaisen seinän tilavuuteen, ja tuo lisäarvoa niille, jotka haluavat pienentää kotinsa ilmastojalanjälkeä. Kun puukuitueristettä käytetään seinissä ja yläpohjassa, sillä voidaan kompensoida kodin muita materiaalivalintoja, sanoo Løkken.

Løkken tarkoittaa, että nyt talojen omistajat ja mökkeilijät ovat tiedostavampia kuin ennen. Loppukäyttäjät ovat alkaneet vaatia lisää tietoa.

– Asiakkaat haluavat tietää, mitä seinien sisään pannaan ja miten se vaikuttaa asuinympäristöön. Kun yhdistämme samat raaka-aineet ja käytämme puuta seinässä kauttaaltaan, tuotteet pelaavat hyvin yhteen, hän sanoo.

Seinillä tekninen hyväksyntä

Hunton on panostanut paljon aikaa ja rahaa saadakseen puolueettoman tutkimuskeskuksen (SINTEF) teknisen hyväksynnän tuotteilleen ja järjestelmilleen. Eikä vain yksittäisille tuotteille, vaan myös niiden yhteisvaikutukselle. Hunton Seinä -rakenneratkaisun muodostavat Fermacell®Kuitukipsilevy, Nativo Puukuitueriste ja Hunton Tuulensuojalevy™.

– Huntonin orgaanisia puumateriaaleja voi käyttää kauttaaltaan koko seinässä. Vähän sama tilanne kuin että saisit valita, haluatko asua paperi- vai muovipussissa, sanoo Løkken.

Talonomistajalle yhtenevät materiaalit ja pienempi määrä erityyppisiä tuotteita talon rakennuksessa on lisäksi turvallisempi valinta. Hunton pyrkii löytämään selkeitä vastauksia myös siihen, mitä konkreettisia etuja Hunton Seinä -ratkaisu tarjoaa lämmönvarastointikapasiteetin ja energiankulutuksen osalta. Projektia johtaa Huntonin prosessien ja tuotteiden kehitys- ja tutkimushankkeen johtaja Ralf Paustian.

”Puulla on uskomaton kyky sitoa kosteutta ja luovuttaa sitä ympäristön ilmankosteuden muuttuessa.”

– Sisäilma paranee, kun lämpötilavaihtelut tasaantuvat. Puulla on uskomaton kyky sitoa kosteutta ja luovuttaa sitä ympäristön ilmankosteuden muuttuessa. Siksi kondenssista ja kosteudesta aiheutuu vähemmän ongelmia, kuin monia muita rakennustapoja noudattaessa. Lisäksi puukuidusta valmistetut Hunton Nativo -eristelevyt ovat jäykkiä ja jämäköitä, minkä ansiosta seinä on helpompi täyttää ja eristää. Myös ilmataskujen riski pienenee, sanoo Paustian.

Tasaisemmat sisälämpötilat

Puukuidun termisellä massalla on erinomainen kyky varastoida lämpöä ja luovuttaa sitä ajan kuluessa. Tämä mahdollistaa tasaiset sisälämpötilat, vaikka rakennuksen ulkopuolella yö- ja päivälämpötilojen välillä olisi suurtakin vaihtelua.

– Vaikutusta voi verrata hirsimökistä tuttuun kokemukseen. Kesällä viileää, ja talvella miellyttävän lämmintä, Paustian kertoo.