Monta syytä valita puukuitueriste

Materiaalivalinnoilla on merkitystä sekä rakentajille että asukkaille.

Talonostajat ovat tänä päivänä selvästi kiinnostuneempia rakennusmateriaalien valinnasta kuin vielä kymmenen vuotta sitten. He tekevät valinnat tiiviissä yhteistyössä rakennusmestarin tai muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa, jotka ovat jo tottuneet valveutuneisiin asiakkaisiin. Heillä on paljon tietoa, jota haluavat hyödyntää talo- tai asuntoprojektissaan.

– Olemme huomanneet, että tämän päivän talonomistajat ovat selvästi paneutuneempia rakentamisessa tai remontoinnissa käytettäviin rakennusmateriaaleihin kuin vielä vuosikymmen sitten, sanoo Thomas Løkken, Hunton Fiberin tekninen päällikkö.

– Valveutuneet asiakkaat arvostavat sitä, että puukuitueristeen pääraaka-aine on luonnonmukainen ja uusiutuva, ja että eriste vaimentaa hyvin ääntä ja hallitsee kosteutta.

Rakennettaessa ja remontoitaessa myös energiamerkinnät kannattaa pitää mielessä.

– Lämpövuodot ovat kodin suurin ilmastorosvo. Puukuitueristeemme eristävät hyvin lämpöä, ja ne tarjoavat puupohjainen asunnon eristykseen. Puukuitueriste, kuten puu yleensä, sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan ja auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, kertoo Løkken.

– Lisäeristämällä voit parantaa talosi energialuokkaa ja säästää samalla lämmityskuluissa. Kun eristät puukuidulla, valitset kaiken lisäksi puupohjaisen vaihtoehdon, sanoo Løkken.

Ja tämä on vain yksi monista eduista.

Kahdeksan lisäsyytä valita puukuitueriste

Hyvät ominaisuudet kosteudenhallintaan

Puukuitueristeellä on hygroskooppisia ominaisuuksia, joiden ansiosta se hallitsee kosteutta ja vähentää kosteusvaurioita.

Hyvä lämmönvarastointi

Puukuidun termisen massan ansiosta eriste varastoi hyvin lämpöä.

Vaimentaa ääntä

Eriste vaimentaa hyvin ääntä. Puukuitueriste on valmistettu pääasiassa kuusihakkeesta, joka sisältää pehmeää kuitua ja jolla on suurempi ominaispaino (kg) kuutiometriä kohti. Siksi puukuitueriste imee ja vaimentaa ääntä erittäin hyvin sekä huoneiden välillä että välipohjassa.

Pienentää hiilijalanjälkeä

Metsät sitovat yhteyttäessään hiilidioksidia, ja puut auttavat poistamaan hiilidioksidia ilmakehästä varastoimalla hiiltä biomassaansa. Puukuitueriste pienentää osaltaan ilmastojalanjälkeä, sillä se sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Lue lisää esitteestä «Eristä uusiutuvasti ja varastoi hiilidioksidia».

Pitää muotonsa, ei painu kasaan

Puukuitueriste pitää muotonsa eikä painu kasaan, sillä materiaali on erittäin tiivistä ja jäykkää. Puukuitu vähentää luontaisesti ilman liikettä eristeessä, ja se toimii hyvänä eristeenä nurkissa ja liitoskohdissa, kuten ikkunoiden ja koolausten ympärillä.

Tuotetaan uusiutuvalla energialla

Huntonin puukuitueristeet valmistetaan Norjan Gjövikissä puun jäännöspaloista ja -hakkeesta, joita saamme paikallisilta ympäristösertifioiduilta sahoilta. Käytämme tuotannossamme nykyaikaisia laitteita, jotka käyvät uusiutuvalla energialla ja pitävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöt alemmalla tasolla.

Nopeaa ja kustannustehokasta

Puukuidulla eristämällä voit säästää arvokasta työaikaa. Esimerkiksi avovinttiä pystytään täyttämään jopa 1 000 neliömetriä päivässä, kun käytetään Hunton Nativo® -puhalluseristettä. Näin saavutetaan kaksinkertainen työskentelynopeus käsin eristämiseen verrattuna. Puhallusurakoista huolehtivat Huntonin sertifioimat yhteistyökumppanit.

Tulevaisuuden valinta

Istutamme jokaista kaadettua puuta kohti uuden ja jatkamme näin luonnon kiertokulkua. Kun valitset materiaaliksi puun, teet tietoisen vihreän valinnan, joka vaalii luontoa.

Lue lisää Nativo-puukuitueristeestä näistä linkeistä:

Lähde: Eristä uusiutuvasti ja varastoi hiilidioksidia