Puusta puukuiduksi

Paikallinen metsäteollisuus toimittaa tukkipuuta sahoille kahden tehtaamme ympäristöstä Gjøvikistä ja Skjervenistä. Sahat puolestaan toimittavat hakkeen meille. Näin voimme valmistaa tuotteemme käyttämällä pääasiassa läheltä saatavaa luonnon raaka-ainetta.

Julkaistu: 25. kesäkuun 2019    

Yhteinen tulevaisuutemme

Tiesitkö, että Nativo® Puukuitueriste – kuten myös huokoiset levyeristeemme – tuotetaan Norjan metsistä saatavasta hakkeesta? Paikallinen metsäteollisuus toimittaa tukkipuuta sahoille, jotka puolestaan toimittavat haketta tehtaillemme. Valmistamme tuotteemme siis pääasiassa läheltä saatavasta ja luonnollisesta raaka-aineesta.

Puu on luonnon oma raaka-aine. Hunton valmistaa puukuitua hakkeesta, joka on peräisin ympäristösertifioiduista metsistä. Norjassa metsiä hoidetaan tiukkojen säädösten mukaisesti. Näin edistämme luonnon kiertokulkua.

Paras osa puusta käytetään rakennusmateriaaliksi, kun taas haketta käytetään puukuitueristeen valmistamiseen. Hake on vähiten arvostettu osa tukkipuuta – mutta ei kuitenkaan meille. Meille sahan jäännöstuote on resurssi, jonka muutamme tuotteiksi. Näin pystymme osaltamme edistämään, että koko puu saadaan hyödynnettyä.

Å utnytte råstoff fra skogen på innlandet i vår produksjon gir et lite karbonfotavtykk. I tillegg lagrer produktene våre vesentlig mer karbon enn den mengde COsom slippes ut ved produksjon. Samlet sett blir det dermed lagring fremfor utslipp. Dette gir en positiv CO– effekt, og slik blir aktiv bruk av skogressursene en del av klimaløsningen.

Hiilijalanjälkemme on pieni, koska tuotteemme perustuvat läheltä metsästä saatavaan raaka-aineeseen. Lisäksi tuotteemme sitovat huomattavasti enemmän hiiltä kuin mitä tuotannostamme aiheutuu hiilidioksidipäästöjä. Kokonaisuudessaan toimintamme siis varastoi enemmän kuin aiheuttaa päästöjä. Myönteinen vaikutus ilman hiilidioksidipitoisuuksiin on samalla osoitus siitä, että metsävarojen aktiivinen käyttö on osa ilmastoratkaisua.

 

Nativo® Puukuitueristeen edut:

  • Pääasiallinen materiaali on valmistuspaikan lähimetsistä peräisin oleva kuusihake, joka on luonnonmukainen ja uusiutuva raaka-aine. Se varastoi hiiltä eristeen koko elinkaaren ajan
  • Eristyslevyt pitävät muotonsa, eivätkä painu
  • Puukuidulla on hygroskooppisia ominaisuuksia, joiden ansiosta materiaali hallitsee kosteutta ja vähentää siitä aiheutuvia kosteusvaurioita
  • Nativo-eristyslevyillä on suuri tiheys, minkä ansiosta niille on hyvät äänieristysominaisuudet.
  • Puukuitueriste on miellyttävä asentaa, eikä se aiheuta ihon kutinaa.

Lue lisää Nativo® puhalluseristeestä ja Nativo®  levyeristeestä.
Löydä lähin Nativo® Puukuitueristeen jälleenmyyjäsi.