Luonnon edullisin raaka-aine

Luonnollinen raaka-aine on kasveista, eläimistä tai merenpohjasta peräisin olevaa raaka-ainetta. Luonnollisten raaka-aineiden etuna on yleensä se, että ne ovat kestäviä, parantavat sisäilmastoa ja edistävät terveyttä, ne ovat ajattomia ja kauniita, ja hyvin hoidettuina myös niiden elinkaari ja käyttöaika ovat pitkiä.

Puu on orgaaninen raaka-aine, joka tarjoaa monia etuja:

Ympäristöystävällisyys

Puu ja puutuotteet sitovat hiiltä. Hiilidioksidin (CO2*) osuus ihmisen aikaansaamista ilmastokaasuista on kaikkein suurin.  Puu on ainoa hiiltä sitova rakennusmateriaali, ja kun puuta käytetään valmistuksessa ja mahdollisesti myös kierrätetään, sitoutumiseen kuluva aika pitenee entisestään. Tämä pienentää osaltaan merkittävästi hiilijalanjälkeä.

*Hiilidioksidi muodostuu yhdestä hiiliatomista ja kahdesta happiatomista.

Pitkä kestävyys

Puun elinkaari riippuu puun luontaisesta kestävyydestä sekä sen käsittelystä. Puutuote voi pysyä toimintakunnossa vuosisatojen ajan!

Puu on muiden orgaanisten raaka-aineiden tavoin hajoava. Sienet ovat Norjassa suurin syy siihen, että puun elinikä lyhenee. Puumateriaalin kosteustason pysyminen alle 20 prosentissa estää osaltaan sienten hyökkäyksiä.

Vahvuus

Puumateriaalit ovat vahvoja ja jäykkiä mutta kuitenkin muotoiltavissa, mikä tarjoaa merkittäviä arkkitehtonisia mahdollisuuksia. Lisäksi puu on kevyttä moniin muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Siksi puun käsittely helpottuu ja kuljetus on edullista.

Monipuolisuus

Puu on orgaanista ja elävää materiaalia, ja erilaisia puulajeja on paljon. Ne kaikki eroavat toisistaan sekä ulkonäöltään, ominaisuuksiltaan että laadultaan.

Estetiikka

Puu on klassinen ja samalla suuria vaihtelumahdollisuuksia tarjoava materiaali, joka miellyttää useimpia ihmisiä.

Palonkestävyys

Puun luonnollisten ominaisuuksien ansiosta esimerkiksi puukuitueriste hiiltyy palotilanteessa ja suojelee siten rakenteita liekeiltä. Lisäksi eristeeseen on lisätty luontaista typpeä ja ammoniumfosfaattia sisältävää palonestoainetta, joka tehostaa eristeen hiiltymisprosessia entisestään mahdollisen liekin osuessa siihen.

Lämmön- ja ääneneristys

Puukuitu on termistä massaa, joka toimii lämpöä varastoivana ja lämpöä vähitellen luovuttavana patterina.  Tämän ansiosta sisälämpötila pysyy vakaana: kesällä rakennus ei kuumene yhtä paljon kuin yleensä, ja talvella se ei kylmene kovinkaan nopeasti. Lisäksi puu absorboi ja vaimentaa ääntä erittäin tehokkaasti.

Kosteuden säätö

Puukuitu imee ja kuljettaa kosteutta ilmakehään ympäristöolosuhteista riippuen.

Tehokas kosteuden kulkeutuminen ulos voi ehkäistä kosteusvaurioita, mikä puolestaan estää sienten hyökkäyksiä. Näin sisäilmaston laatu paranee ja hyvinvointi lisääntyy.

Uusiutuvuus

Puu soveltuu erittäin hyvin kierrätykseen. Sitä voidaan joko uusiokäyttää, käyttää uudelleen uutena tuotteena tai bioenergiana.

Perinteisyys

Suomessa puun käyttämisellä rakennusmateriaalina on pitkät perinteet. Itse asiassa vanhimmat puurakennuksemme ovat satoja vuosia vanhoja.

Mikä on puun runko?

Puun rungot osat uloimmasta kerroksesta sisimpiin kerroksiin ovat:

  • kuori (puuta suojaavat kuolleet solut)
  • nila (eläviä soluja, jotka kuljettavat puun rakennusaineita)
  • jälsi (muodostuu soluista, jotka jakaantuvat, minkä jälkeen alkaa puun paksuuskasvu)
  • pintapuu/manto (eläviä soluja, jotka kuljettavat vettä ja ravintoaineita)
  • sydänpuu (kuollutta solukkoa, joka toimii tarpeettomiksi jääneiden aineiden varastointipaikkana)

Ympäristö

Nimenomaan luonto tuottaa raaka-aineemme. Siksi Hunton keskittyy ympäristöön kokonaisvaltaisesti aina lastuista alkaen ja loppukäyttäjään asti. Olemme monien vuosien ajan vaatineet sekä itseltämme että toimittajiltamme, että ostamamme puu on peräisin sellaisista metsistä, joissa toteutetaan uudelleenistutusohjelmia. Siksi Hunton käyttää ainoastaan PEFC™sertifioituja toimittajia omien tuotteittensa valmistamisen yhteydessä. Kaikki tuotteemme ovat CE-merkittyjä.