Puu on tärkein raaka-aineemme 

Luonnon raaka-aineet ovat puista, kasveista, eläinkunnasta tai merestä saatavia raaka-aineita. Puu on luonnollinen ja uusiutuva raaka-aine, jolla on monia hyviä ominaisuuksia. Puusta valmistetuilla materiaaleilla on hyvät edellytykset pitkään käyttöikään ja elinkaareen.

Hunton tuottaa puukuitua kuusihakkeesta, jota saadaan norjalaisista PEFC™-sertifioiduista metsistä. Norjassa metsänhoidolle on asetettu tiukat säännökset. Kaikki ostamamme puutavara on peräisin metsästä, jolle on laadittu uudistamissuunnitelma. Näin luonnon kiertokulku jatkuu.

Suurin osa tukkipuusta käytetään rakennusmateriaaleihin. Meidän resurssimme on sahateollisuuden jäännöstuotteena syntyvä puuhake. Puuhakkeesta valmistamme puukuitua, joka on puukuitupohjaisten rakennusmateriaaliemme pääasiallinen ja tärkein raaka-aine.

Puu on orgaanista ainetta, jolla on monia etuja:

Puu sitoo hiilidioksidia

Hiilidioksidin (CO2*) osuus ihmisen aikaansaamista ilmastokaasuista on kaikkein suurin.  Puu on ainoa hiiltä sitova rakennusmateriaali, ja kun puusta valmistetaan tuotteita, se jatkaa hiilen sitomista. Valmistamamme tuotteet sitovat elinaikanaan huomattavasti enemmän hiiltä kuin mitä niiden tuotannosta aiheutuu hiilidioksidia. Näin kokonaisvaikutus kallistuu hiilen varastoinnin, eikä päästöjen puolelle.

Pitkä kestävyys

Puun elinkaari riippuu puun luontaisesta kestävyydestä sekä sen käsittelystä. Puusta valmistetut materiaalit voivat pysyä kunnossa vuosisatojen ajan!

Vahvuus

Puumateriaalit ovat vahvoja ja jäykkiä mutta kuitenkin muotoiltavissa, mikä tarjoaa merkittäviä arkkitehtonisia mahdollisuuksia. Lisäksi puu on kevyttä moniin muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Siksi puun käsittely on helpompaa ja kuljetus edullista.

Monipuolisuus

Puu on orgaanista ja elävää materiaalia, ja erilaisia puulajeja on paljon. Ne kaikki eroavat toisistaan sekä ulkonäöltään, ominaisuuksiltaan että laadultaan.

Estetiikka

Puu on klassinen ja samalla paljon valinnanvaraa tarjoava materiaali, joka miellyttää useimpia ihmisiä.

Puu ja terminen massa

Puu on termistä massaa, jolla on hyvä lämmönvarastointikyky.

Kosteudensäätely

Puulla on hyvät kosteudenhallintaominaisuudet. Puun hygroskooppiset ominaisuudet auttavat sitä hallitsemaan kosteutta ja vähentämään kosteudesta aiheutuvia vaurioita.

Perinteinen ja trendikäs

Pohjolassa puulla on pitkät perinteet rakennusmateriaalina. Siitä huolimatta puu on tuskin koskaan ollut trendikkäämpi materiaali kuin nyt, käytetään sitä sitten pelkästään tai yhdistettynä muihin rakennusmateriaaleihin.