Puu on tärkein raaka-aineemme 

Oletko joskus miettinyt, että metsän resurssit voivat olla osa kiertokulkua – kunhan metsää hoidetaan vastuullisesti?  Norjassa metsäalueet ovat suuria ja metsän määrä lisääntyvä. Viimeisen sadan vuoden aikana metsän määrä Norjassa on kolminkertaistunut. Siksi hakkuita ja puun kaatoa voidaan lisätä kestävän kehityksen puitteissa.

PEFC-sertifiointi on perustettu kestävän metsänhoidon varmistamiseksi ja se on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä. Kun tuote on PEFC-merkitty, voit olla varma, että siinä käytetty raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä. Kestävä metsätalous ehkäisee metsien liiallista hakkuuta ja ottaa huomioon luonnon, ilmaston ja ihmisten oikeudet. Norjassa kaikki metsät ovat PEFC-sertifioituja.

Kestävän metsänhoidon vaatimukset

Suurin osa PEFC-metsästandardin vaatimuksista koskevat metsän biologisesta moninaisuudesta huolehtimista, virkistyskäytön huomioimista ja metsän uudistamista. Tärkeimpiä toimenpiteitä lajien moninaisuuden turvaamiseksi ovat keskeisten biotooppien suojeleminen, lahopuiden määrään kasvattaminen, olosuhteiltaan ainutlaatuisten elinympäristöjen kuten lähteiden, purojen ja suoalueiden suojeleminen ja linnuston erityinen huomioonottaminen. Tulevaisuuden metsä on turvattava uudelleenistutusohjelmilla, nuorten metsien hoidolla ja nuorten metsäalueiden seurannalla.

PEFC-standardit tarkistetaan viiden vuoden välein sen varmistamiseksi, että niitä päivitetään uuden tiedon ja kehityksen suhteen. Norjan PEFC-metsästandardi on nyt käynyt läpi neljä tarkistusta. Uudessa metsästandardissa ympäristöä ja virkistyskäyttöä koskevia vaatimuksia on tiukennettu merkittävästi.

Kuusihakkeesta rakennusmateriaaleiksi

Tukkipuut jalostetaan sahateollisuudessa rakennusmateriaaleiksi – korkealaatuisiksi ja pitkäikäisiksi tuotteiksi. Tuotannon sivuvirtoja käytetään muussa teollisuudessa ja energiantuotannossa.

Hunton on yksi Pohjoismaiden johtavista puupohjaisten rakennusmateriaalien valmistajista. Rakennusmateriaalimme suojaavat kotiasi kylmältä, tuulelta ja ääneltä, ja ne voidaan helposti yhdistää kokonaisratkaisuiksi seiniä, kattoa ja lattiaa varten.

Meidän tärkein raaka-aineemme on kuusihake, jota saamme tehtaan lähiseudun sahoilta. 100 % PEFC-sertifioitu hake toimitetaan tehtaallemme, jossa se kuidutetaan puukuiduksi, josta valmistamme rakennusmateriaaleja kuten puukuitueristeitä, tuulensuojalevyjä ja aluskatelevyjä. Metsä toimii hiilivarastona, ja myös meidän tuottamamme rakennusmateriaalit varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan.

Mitä PEFC-merkintä oikeastaan merkitsee?

Kun jokin tuote on PEFC-merkitty, voit olla varma, että raaka-aine tai tuote on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä. Tämä varmistetaan kestävän metsätalouden standardeilla ja arvoketjun seurannalla. Standardien noudattamista valvovat myös riippumattomat kolmannet osapuolet.

Lähteet: