Puu on tärkein raaka-aineemme 

Luonnon raaka-aineet ovat puista, kasveista, eläinkunnasta tai merestä saatavia raaka-aineita. Puu on luonnollinen ja uusiutuva raaka-aine, jolla on monia hyviä ominaisuuksia. Puusta valmistetuilla materiaaleilla on hyvät edellytykset pitkään käyttöikään ja elinkaareen.

Hunton tuottaa puukuitua kuusihakkeesta, jota saadaan norjalaisista PEFC™-sertifioiduista metsistä. Norjassa metsänhoidolle on asetettu tiukat säännökset. Kaikki ostamamme puutavara on peräisin metsästä, jolle on laadittu uudistamissuunnitelma. Näin luonnon kiertokulku jatkuu.

Suurin osa tukkipuusta päätyy sahatavaraksi. Meidän resurssimme on sahateollisuuden jäännöstuotteena syntyvä puuhake. Puuhakkeesta valmistamme puukuitua, joka on puukuitupohjaisten rakennusmateriaaliemme pääasiallinen ja tärkein raaka-aine.

Puu on orgaaninen materiaali, jolla on monia etuja:

Puu sitoo hiilidioksidia

Hiilidioksidin (CO2) osuus ihmisen aikaansaamista ilmastokaasuista on kaikkein suurin.  Puu on ainoa hiiltä sitova rakennusmateriaali, ja kun puusta valmistetaan tuotteita, se jatkaa hiilen sitomista. Valmistamamme tuotteet sitovat elinaikanaan huomattavasti enemmän hiiltä kuin mitä niiden tuotannosta aiheutuu hiilidioksidia. Näin toimintamme kokonaisvaikutus kallistuu hiilen varastoinnin, ei päästöjen aiheuttamisen puolelle.

Puu on vahva materiaali

Puu on orgaanista ja elävää materiaalia, ja erilaisia puulajeja on paljon. Ne kaikki eroavat toisistaan sekä ulkonäöltään, ominaisuuksiltaan että laadultaan. Puu on materiaalina vahvaa ja jäykkää, mutta sitä voidaan myös muotoilla, mikä tarjoaa monia mahdollisuuksia arkkitehtuurin näkökulmasta. Lisäksi puu on verrattain kevyttä moniin muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Tämä tekee puun käsittelystä helppoa ja sen kuljettamisesta taloudellista.

Puutavaran elinkaari riippuu puun luontaisesta kestävyydestä sekä sen käsittelystä. Puusta valmistetut materiaalit voivat olla käytössä vuosisatojen ajan!

Puu – terminen massa

Terminen massa kuvaa rakennusmateriaalin kykyä varastoida lämpöenergiaa sekä sitä, miten tämä ominaisuus tasoittaa rakennuksen lämpötilanvaihtelua. Puu on termistä massaa, jolla on hyvä lämmönvarastointikyky.

Puu hallitsee kosteuden vaihtelut

Puulla on hyvät kosteudenhallintaominaisuudet. Hygroskooppisuutensa ansiosta puu sitoo ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden mukaan.

Puu on sekä perinteinen että trendikäs

Pohjolassa puulla on pitkät perinteet rakennusmateriaalina. Siitä huolimatta puu on tuskin koskaan ollut trendikkäämpi materiaali kuin nyt, käytetään sitä sitten pelkästään tai yhdistettynä muihin rakennusmateriaaleihin.