Luonnon edullisin raaka-aine

Hunton tuottaa puukuitua kuusihakkeesta, jota saadaan norjalaisista PEFC™-sertifioiduista metsistä. Norjassa metsänhoidolle on asetettu tiukat säännökset. Kaikki ostamamme puutavara on peräisin metsästä, jolle on laadittu uudistamissuunnitelma. Näin luonnon kiertokulku jatkuu.

Suurin osa tukkipuusta käytetään rakennusmateriaaleihin. Meidän resurssimme on sahateollisuuden jäännöstuotteena syntyvä puuhake. Puuhakkeesta valmistamme puukuitua, joka on puukuitupohjaisten rakennusmateriaaliemme pääasiallinen ja tärkein raaka-aine.

Puu on orgaaninen raaka-aine, joka tarjoaa monia etuja:

Puu sitoo hiilidioksidia

Puu ja puutuotteet sitovat hiiltä. Hiilidioksidin (CO2*) osuus ihmisen aikaansaamista ilmastokaasuista on kaikkein suurin.  Puu on ainoa hiiltä sitova rakennusmateriaali, ja kun puuta käytetään valmistuksessa ja mahdollisesti myös kierrätetään, sitoutumiseen kuluva aika pitenee entisestään. Tämä pienentää osaltaan merkittävästi hiilijalanjälkeä.

*Hiilidioksidi muodostuu yhdestä hiiliatomista ja kahdesta happiatomista.

Pitkä kestävyys

Puun elinkaari riippuu puun luontaisesta kestävyydestä sekä sen käsittelystä. Puutuote voi pysyä toimintakunnossa vuosisatojen ajan!

Puu on muiden orgaanisten raaka-aineiden tavoin hajoava. Sienet ovat Norjassa suurin syy siihen, että puun elinikä lyhenee. Puumateriaalin kosteustason pysyminen alle 20 prosentissa estää osaltaan sienten hyökkäyksiä.

Vahvuus

Puumateriaalit ovat vahvoja ja jäykkiä mutta kuitenkin muotoiltavissa, mikä tarjoaa merkittäviä arkkitehtonisia mahdollisuuksia. Lisäksi puu on kevyttä moniin muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Siksi puun käsittely helpottuu ja kuljetus on edullista.

Monipuolisuus

Puu on orgaanista ja elävää materiaalia, ja erilaisia puulajeja on paljon. Ne kaikki eroavat toisistaan sekä ulkonäöltään, ominaisuuksiltaan että laadultaan.

Estetiikka

Puu on klassinen ja samalla paljon valinnanvaraa tarjoava materiaali, joka miellyttää useimpia ihmisiä

Puun terminen massa

Puukuitu on termistä massaa, joka toimii lämpöä varastoivana ja lämpöä vähitellen luovuttavana patterina.  Tämän ansiosta sisälämpötila pysyy vakaana: kesällä rakennus ei kuumene yhtä paljon kuin yleensä, ja talvella se ei kylmene kovinkaan nopeasti. Lisäksi puu absorboi ja vaimentaa ääntä erittäin tehokkaasti.

Kosteudensäätely

Puu on hygroskooppinen materiaali. Siksi sen ominaisuudet sopivat hyvin kosteudenhallintaan.

Perinteinen ja trendikäs

Pohjolassa puulla on pitkät perinteet rakennusmateriaalina. Siitä huolimatta puu on tuskin koskaan ollut trendikkäämpi materiaali kuin nyt, käytetään sitä sitten pelkästään tai yhdistettynä muihin rakennusmateriaaleihin.