Loistava tulos ääneneristystestissä Huntonin puukuitueristeelle

Hunton Nativo® Puukuitueriste eristää ääntä paremmin kuin asetus rakennuksen ääniympäristöstä edellyttää.

Melusta on tullut suuri haaste ja se voi aiheuttaa monelle epämukavuutta ja jopa terveysongelmia. Se, että melu on ongelma, on teemana myös norjalaisen tutkimuslaitoksen ja voittoa tavoittelemattoman säätiön (SINTEF) ja muutaman muun organisaation valmistelemassa raportissa ”Ääniolosuhteet asunnoissa. Ääniolosuhteiden rakennusteknisten vaatimusten arvio”. Raportti on valmisteltu Norjan Rakennusviraston (Norwegian Building Authority) toimeksiannosta vuonna 2016 ja siihen on koottu muun muassa alan relevantin kirjallisuuden katsaus. Tämä katsaus osoittaa, kuinka monet alan tutkimukset käsittelevät asuntojen välisen melun aiheuttamia ongelmia. Haasteet ovat erityisen suuria vaakasuorasti huoneistojen välillä, mutta myös pystysuorasti. Raportin johtopäätös on, että äänieristysvaatimukset asuntojen välillä ovat hyväksyttävät, mutta voisivat olla paremmat. Koko raportti on luettavissa täältä (norjaksi).

Hunton Nativo® eristää ääntä paremmin kuin asetus rakennuksen ääniympäristöstä edellyttää

Asuntojen välisille seinille on asetettu erityiset äänentasomääräykset. Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten ääniympäristölle on asetettu pienin sallittu äänitasoeroluku, joka on huoneistojen välisille seinille 55 dB (796/2017, 4 §).

SINTEF on Huntonin toimeksiannosta testannut erilaisia seinärakenteita, jotka on eristetty Huntonin Nativo® puukuitueristeellä. Asuntojen välisten desibeliseinien testitulokset osoittavat, että Nativo puukuitueristeellä eristetty seinä saavuttaa 64 dB:n (Rw) äänitasoeroluvun. Näin ollen Nativolla eristetty seinärakenne ylittää vähimmäisvaatimukset ja eristää ääntä 9 dB paremmin kuin asetus edellyttää. Tämä koskee sekä Nativo levyeristettä että puhalluseristettä.

Meidän valmistamallamme Nativo puukuitueristeellä on suuri tiheys (densiteetti), mikä vaikuttaa positiivisesti rakenteen kykyyn eristää ääntä. Olemme tehneet useita eri mittauksia erilaisilla rakenteilla ja saamamme tulokset on vahvistettu riippumattomilla testeillä äänilaboratoriossa, Huntonin tekninen johtaja, Thomas Løkken kertoo.

Jos mietit, kuinka suuri vaikutus äänenvaimennuksella on, on hyvä tietää, että useimmat kokevat jo 3 dB:n muutoksen merkittävänä, ja että 5–6 dB:n muutos koetaan huomattavana äänitason muutoksena. Testin tulokset osoittavat siis erittäin merkittäviä muutoksia asuntojen välisessä äänenvaimennuksessa Nativolla eristettäessä.

Äänenvaimennusluokan C desibeliseinä on rakennettu tuplarunkona 48*98, joiden etäisyys on 30 mm. Väli täytetään eristeellä ja verhoillaan molemmin puolin kaksinkertaisella kipsilevyllä. (Luonnos: Hunton).

 

Tekniset tiedot

Alla olevasta taulukosta löydät Nativo puukuitueristeellä eristetyn desibeliseinän tekniset tiedot. Jos etsit tietoa muiden rakenteiden ääniarvoista, suosittelemme tutustumaan rakenteiden yleiskatsaus oppaaseen.