Näin hyödyt, kun kutsut luonnon sisään

Puupohjaiset rakennusmateriaalit vähentävät Suomessa rakentamisen ja asumisen ilmastokuormitusta.

Thomas Løkken

Luonnonmateriaalien, kuten puun käyttö vaikuttaa myönteisesti ilmanlaatuun, vähentää stressiä sekä lisää asumismukavuutta ja sen kokemista. Monet tutkimukset viittaavat tähän, niin myös professori Anders Qvale Nyrud, joka työskentelee Norjassa ympäristö- ja biotieteisiin erikoistuneessa yliopistossa.

”Yhä useammat norjalaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että kun käytämme enemmän luonnon elementtejä elinympäristössämme sekä sisällä että ulkona, sillä voi olla terveyttämme edistäviä vaikutuksia. On myös käynyt ilmi, että puu voi luonnollisena elementtinä ja materiaalina vaikuttaa positiivisesti niin fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteemme.”

Terveyshyötyihin lukeutuvat muun muassa madaltunut syke, lisääntynyt hyvänolon tunne ja hyvinvointi sekä parempi mielenterveys. Mutta vähintään yhtä tärkeää on se, että materiaali on uusiutuva luonnonvara.

– Yksi tärkeimmistä asioista, jonka voimme tehdä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, on valita oikeat materiaalit.

-Vähän yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että materiaalivalinnat aiheuttavat lähes puolet koko rakennusalan kasvihuonekaasupäästöistä, kertoo Hunton Fiberin tekninen päällikkö Thomas Løkken.

Pidentää rakennusten elinkaarta

Puupohjaisten rakennusmateriaalien käyttö kasvaa Pohjoismaissa.

Suomessa puumateriaalien myyntiä edistää puuta suosivan asunto- ja vapaa-ajan rakentamisen lisäksi myös puurakentamisen monipuoliset kasvumahdollisuudet. Suurinta kasvua puurakentamisessa on odotettavissa kerrostalorakentamisessa, julkisessa rakentamisessa, hallimaisissa rakennuksissa, silloissa, piha- ja ympäristörakentamisessa, julkisivujen energiakorjauksissa, sekä lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.*

– Kun halutaan rakentaa hyvin, vastaus on puumateriaali, toteaa Løkken. Tästä näkökulmasta tärkeä osaa markkinaa on  perusparannus- ja kunnostuskohteet.

– 80–90 prosenttia rakennuksista, joita käytämme seuraavien vuosikymmenten aikana, on jo olemassa. Siksi haluamme totta kai jakaa tietoa, että puu voi auttaa pidentämään olemassa olevien rakennusmassojen elinkaarta, jatkaa Thomas Løkken.

-On positiivista, että niin yritykset kuin yksityishenkilötkin ovat alkaneet vaatia, että asuntojen ja kiinteistöjen tulisi kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän, Løkken toteaa, ja jatkaa:

Uusiutuvien materiaalien käyttö on megatrendi, joka tulee suosimaan niitä toimittajia, jotka pystyvät vastaamaan kysyntään jo nyt.

Yhtä tärkeitä asioita ympäristön kannalta ovat uusiokäyttö ja kierrätys.

– Puumateriaaleja on helppo käyttää uudestaan, jos siihen on varauduttu alusta lähtien. Siinä, missä muut materiaalit voivat rikkoutua helposti purkutöissä, jämäkät puutuotteet tarjoavat hyvät mahdollisuudet uusiokäyttöön, Løkken muistuttaa. Ajattelutapaa voidaan soveltaa monella tasolla: helppo tapa on esimerkiksi käyttää naulojen sijaan ruuveja.

– Uusiokäytön näkökulmasta on tärkeää, etteivät tuottajat hävitä materiaaleja tarpeettomasti.

Perinteistä, kannattavaa ja tehokasta

Pitkien perinteiden lisäksi puurakentamisen tärkeitä etuja ovat hinta ja yksinkertaisempi rakennusprosessi. Puu on pitkään ollut normimateriaali pientalorakentamisessa, mutta nyt puutalorakentamisen kysyntä on kasvanut myös suurempien rakennusten ja puukerrostalojen osalta.

– Useimmat kiinteistönomistajat pyrkivät tänä päivänä jatkuviin parannuksiin ja kiinteistöjenn ilmastovaikutusten vähentämiseen. Tässä asiassa puupohjaisilla rakenneratkaisuilla on paljon annettavaa. Tyypillisessä rakennushankkeessa puumateriaalit vähentävät hiilidioksidipäästöjä 30–60 prosenttia, eikä siinä ole edes huomioitu puun hiilenvarastoinnin vaikutuksia, toteaa Løkken.

Puutalossa myös puurakenteet toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina. Keskiverto suomalainen puuomakotitalo sitoo puurakenteissaan noin 30 tonnia ilman hiilidioksidia.*

*Lähde: puuinfo.fi