Näin hyödyt, kun kutsut luonnon sisään

Puupohjaiset rakennusmateriaalit vähentävät Suomessa rakentamisen ja asumisen ilmastokuormitusta sekä ovat hyväksi terveydelle.

Thomas Løkken

Luonnonmateriaalien, kuten puun käyttö vaikuttaa myönteisesti ilmanlaatuun, vähentää stressiä sekä lisää asumismukavuutta ja sen kokemista. Näin toteaa esitelmässään professori Anders Qvale Nyrud, joka työskentelee Norjassa ympäristö- ja biotieteisiin erikoistuneessa yliopistossa.

Yliopiston verkkosivujen mukaan yhä useammat norjalaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnon ja luonnonelementtien käyttämisellä elinympäristössämme (sekä sisällä että ulkona), voi olla meihin terveyttä edistäviä vaikutuksia. On myös käynyt ilmi, että puu voi luonnonmukaisena elementtinä ja materiaalina vaikuttaa positiivisesti niin fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteemme.

Terveyshyötyihin lukeutuvat muun muassa madaltunut syke, lisääntynyt hyvänolon tunne ja hyvinvointi sekä parempi mielenterveys. Yhtäläisen tärkeää on se, että materiaali on uusiutuva luonnonvara.

Yksi tärkeimmistä asioista, jonka voimme tehdä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on valita oikeat materiaalit.

-Vähän yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että materiaalivalinnat aiheuttavat lähes puolet koko rakennusalan kasvihuonekaasupäästöistä, kertoo Hunton Fiberin tekninen päällikkö Thomas Løkken.

-Kun tiedostamme, että pelkän rakennusalan osuus kaikesta materiaalinkulutuksesta on noin 40 prosenttia, se vaikuttaa jo suuresti näkökulmaan, josta yhtälöä tarkastelee, Løkken lisää.

Pidentää rakennuksen elinkaarta

Puupohjaisten rakennusmateriaalien käyttö kasvaa Pohjoismaissa.

Suomessa puumateriaalien myyntiä edistää puuta suosivan asunto- ja vapaa-ajan rakentamisen lisäksi myös puurakentamisen monipuoliset kasvumahdollisuudet. Suurinta kasvua puurakentamisessa on odotettavissa kerrostalorakentamisessa, julkisessa rakentamisessa, hallimaisissa rakennuksissa, silloissa, piha- ja ympäristörakentamisessa, julkisivujen energiakorjauksissa, sekä lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.*

Kun halutaan rakentaa tavalla, joka on sekä ympäristön että rakennuksessa oleskelevien ihmisten parhaaksi, vastaus on puu.

Siksi tärkeimpiä toimenpiteitä on suunnattava rakennusten perusparannus- ja kunnostusmarkkinoille.

– 80–90 prosenttia rakennuksista, joita käytämme seuraavien vuosikymmenten aikana, on jo olemassa. Siksi haluamme kertoa, miten pääasiassa puusta valmistetut materiaalit auttavat pidentämään olemassa olevien rakennusmassojen elinkaarta, ja vakuuttaa ihmiset siitä, että niiden avulla talon energialuokkaa voi korottaa, sanoo Hunton Fiberin tekninen päällikkö Thomas Løkken.

Toivomme, että niin yritykset kuin yksityishenkilötkin alkaisivat edellyttää, että rakennukset ja kodit kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. Uusiutuvien materiaalien käyttö on megatrendi.

Yhtä tärkeitä asioita ympäristön kannalta ovat uusiokäyttö ja kierrätys. Puumateriaalia on helppo käyttää uudestaan, jos siihen on varauduttu jo rakennusvaiheessa esimerkiksi kiinnittämällä huomiota liitoksiin ja käyttämällä ruuveja naulojen sijaan. Vankoilla puutuotteilla on monia etuja, jos niitä verrataan materiaaleihin, jotka voivat rikkoutua helposti purkutöissä ja joita ei siksi voida uusiokäyttää.

– Uusiokäytön ja kierrätyksen näkökulmasta on tärkeää, että tuottajat eivät pilaa tai heikennä materiaaleja ympäristöä vahingoittavilla aineilla. Kaikkein parasta olisikin valita mahdollisimman puhtaita puumateriaaleja, sanoo Løkken.

Perinteistä, järkevää ja tehokasta

Tärkeimmät syyt puun suosimiseen ovat perinteet, materiaalien järkevyys ja tehokas rakennusprosessi. Puumateriaalit ovat kautta aikojen olleet asuntomarkkinoilla normi, ja nyt myös kaupallisessa rakentamisessa ja suurempien asumisyksiköiden rakentamisessa on tapahtunut selvä muutos.

– Useimmat suurten kiinteistöjen omistajat haluavat parantaa ilmaston ja ympäristön tilaa. Se käy yleensä tehokkaimmmin puupohjaisilla rakenteilla – niin sisällä kuin ulkona. Tyypillisessä rakennushankkeessa puumateriaalit ovat usein 30–60 prosenttia parempia hiilidioksidipäästöjen kannalta, eikä siinä ole vielä huomioitu puun hiilenvarastoinnin vaikutuksia. Kun yhtälöön lisätään hiilen sitominen, päästöluvut ovat lähinnä miinusmerkkisiä, toteaa Hunton Fiberin tekninen päällikkö Thomas Løkken.

Parempi sisäilma puulla

Pohjoismaissa on totuttu asumaan puutaloissa. Monelle puutaloasuminen merkitsee omaa rauhaa ja turvaa. Suomessa pientaloista yli kahdeksan kymmenestä saa puurungon ja noin kolme neljäsosaa puujulkisivun. Vapaa-ajan rakennuksistamme lähes 99 % on puurakenteisia.*

– Luonnonmateriaaleilla on positiivinen vaikutus kehoon ja mieleen. Voimme paremmin, kun meillä on puuta ympärillämme, sanoo Løkken.

– Pohjoismaissa lähes kaikki eristemarkkinoiden toimijat ovat hyviä huomioimaan ympäristö- ja kestävyysasiat. Mutta vain harva eriste valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta. Hunton Nativo Puukuitueristeen pääraaka-aine on peräisin norjalaisista kuusista, jotka kattavat noin 75 prosenttia Norjan metsistä, sanoo Løkken.

Rakennuksissa, joissa tällaista eristettä käytetään, kuusella on raaka-aineena erittäin tärkeä rooli, ja sitä voi pitää eräänlaisena hiilidioksidi-imurina, toteaa Løkken.

Puutalossa myös puurakenteet toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina. Keskiverto suomalainen puuomakotitalo sitoo puurakenteissaan noin 30 tonnia ilman hiilidioksidia.*

*Lähde: puuinfo.fi