Ääneneristys

Trefiberens høye andel kilo pr. m3, kombinert med myke fiber, gjør at f.eks trefiberisolasjon er velegnet til å absorbere og dempe lyd

Julkaistu: 31. maaliskuun 2017

Trefiber har utmerkede egenskaper som lyddempende materiale.

Trefiberens høye andel kilo pr. m3, kombinert med myke fiber, gjør at f.eks trefiberisolasjon er velegnet til å absorbere og dempe lyd. Siden isolasjonen i tillegg blåses inn i konstruksjonene, blir det ingen uønskede luftlommer og sprekker. Derfor blir lyddempingen ytterligere forbedret.

Tässä videossa on vertailtu ääneneristyksen eroja isoporin (vasemmalla), kivivillan (keskellä) sekä puukuitueristeen (oikealla) välillä.

Lyddempende egenskaper for Fermacell fibergips

SINTEF Byggforsk har målt lydisolasjon i vegger, gulv og himling med kledning av Fermacell fibergips og fikk oppsiktsvekkende resultater.

Vegger

Vegg ble montert med en 12,5 mm fibergipsplate på hver side og isolasjon imellom. Resultatet i laboratorium ble målt til 53 dB med et forventet feltresultat på 50 dB.

I tillegg ble det montert vegg med to 12,5 mm fibergipsplater på den ene siden og en 12,5 mm fibergipsplate plate på den andre. Her viste målingene 58 dB.

12,5 mm Fermacell® fibergips er tyngre enn 13 mm kartonggips, og er da mer lydisolerende enn kartonggips i vegg.

Gulv

Måling av gulv med hhv. 10 og 12,5 mm Fermacell viste reduksjon av trinnlydsnivå på 21 – 23 dB.

Himling

10 mm Fermacell plater ble sammenlignet med 13 mm kartonggips. Trinnlydsnivået ble redusert med 15 – 20 dB.

Med gulvbelegg, flytene gulv o.l. vil trinnlydsreduksjonen bli 4 dB som tilsvarer omtrent en halvering av lyden.

Med himling på betongdekke vil det være en halvering av opplevd lydnivå. Sammenlignet med kartonggips vil lydnivået reduseres til en fjerdedel. På nakent betongdekke vil reduksjonen være 75 %.

Katso video Fermacellin ääneneristävyydestä!