Puu parantaa sisäilman laatua

Sisäilman vaikutus terveyteemme on merkittävä. Oleskelemme nykyään sisätiloissa enemmän kuin koskaan, joten on ratkaisevan tärkeää, että sekä kodin, päiväkotien, koulujen ja työpaikkojen sisäilmasto on puhdas.

Mistä huono sisäilmasto johtuu?

  • Kosteudesta, joka puolestaan voi aiheuttaa kosteusvaurioita ja homesienten kasvua
  • Liian korkeista tai alhaisista lämpötiloista
  • Pakokaasuista, hiukkaspölystä ja huonosta puhtaanapidosta
  • Korkeista hiilidioksidipitoisuuksista
  • Melusta

Millä tavalla puu parantaa sisäilmaa?

  • Puu säätelee kosteuden määrää ja vähentää näin myös ilmankosteutta
  • Puu säätelee siten myös lämpötilaa
  • Puusta vapautuu vähemmän kaasuja ja hiukkaspölyä
  • Puu sitoo hiiltä
  • Puu absorboi ja vaimentaa ääntä

Kosteus

Kosteus ja homesienet ovat tupakansavun ohella haitallisimpia sisäilman pilaajia, koska ne aiheuttavat astmaa, allergioita ja muita hengitystiesairauksia. Kosteissa sisäympäristöissä viihtyvät myös pölypunkit, virukset ja bakteerit ja kaasupäästöt lisääntyvät.

Sisätiloissa kosteutta aiheuttavat vuodot, rakenteissa ja materiaaleissa piilevä kosteus sekä esimerkiksi märkä-, pesu- ja siivoustiloissa muodostuva kosteus. Kosteusvaurion havaitsemisen jälkeen sen syy on löydettävä ja selvitettävä välittömästi, ja kyseinen tila kannattaa kuivattaa tuulettamalla, koska pelkkä lämpö voi lisätä homesienten riskiä.

Huntonin rakenneratkaisut vähentävät kosteuden määrää

Puu imee itseensä vettä kosteissa ympäristöissä. Tämä on puukuitueristeen ainutlaatuinen etu, koska kosteus jää eristeeseen ja vapautuu vähitellen ilmakehään ympäristöolosuhteista riippuen. Talo siis ”hengittää” eikä edellytä muovin käyttämistä. Koska puu toimii kosteuden säätelijänä, myös rakenteiden ominaisuudet pysyvät vakaina ja ennakoitavina. Ne kestävät ankarat ilmasto-olosuhteet, joille ovat ominaisia ilmankosteudessa ja lämpötilassa esiintyvät suuret vaihtelut.

Sekä puhallettava puukuitueriste että lämmöneristelevyt voivat imeä, kuljettaa ja vapauttaa kosteutta paljon tehokkaammin kuin muut eristetyypit, mikä pienentää rakenteisiin tiivistyvän kosteuden ja vastaavien rakennusvaurioiden vaaraa.

Tavallinen vuorivilla voi varastoida noin kaksi prosenttia mutta Hunton Nativo Puukuitueriste 20 prosenttia kosteutta. Tästä on etua melko paksuissa seinissä, joissa kosteuden tiivistymisen vaara on suurempi. Siksi puukuitueriste soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi passiivitalojen laajentamisen yhteydessä.

Lämpötila

 Sisätilojen oikea lämpötila on tärkeää terveellisen sisäilman ylläpitämiseksi. Ihanteellinen sisälämpötila on 20-22 astetta. Sääolosuhteet vaihtelevat, joten lämpötilan säätäminen ei suju aina yhtä helposti.

Puumateriaalien lämmönvarastointikyky on ainutlaatuinen. Puu nimittäin varastoi lämpöä ja vapauttaa sitä ympäristöolosuhteiden ja tarpeen mukaan.

Huntonin rakenneratkaisut tasoittavat lämpötilaa

Puukuitueristeen avulla sisälämpötilaa voidaan säädellä paljon paremmin kuin muilla eristemateriaaleilla. Puukuitueristeellä on vuorivillaeristeeseen verrattuna on runsas kaksi kertaa suurempi lämmönvarastointikyky massakiloa kohti. Asennettavan Hunton Nativo Puukuitueristeen määrä on kiloina jopa kolminkertainen verrattuna vuorivillaan neliömetriä kohti, minkä takia miellyttävän sisälämpötilan ylläpito ja tasaisena pitäminen ympäri vuoden vaatii vähemmän energiaa.

Koska puukuitueriste kykenee itse vähentämään ilman liikkeitä eristeessä, se tiivistää ikkunat ja ristikkorakenteet tehokkaasti. Puhallettava eriste täyttää ja tiivistää myös sellaiset kohdat, joihin muu eriste ei ulotu. Tämän ansiosta kylmäsiltoja pääsee syntymään vähemmän.

Pakokaasut, hiukkaspöly ja huono puhtaanapito

Ihminen hengittää noin 15 kiloa ilmaa vuorokaudessa. Koska lisäksi oleskelemme sisätiloissa paljon enemmän kuin aiemmin, on ratkaisevan tärkeää, että sisäilma on mahdollisimman puhdasta.

Useimmat materiaalit sisältävät kemikaaleja tai lisäaineita. Ne voivat vapautua kaasuina tai hiukkapölyn hiukkasina yhdessä homesienten itiöiden kanssa.

Huntonin rakenneratkaisut vähentävät terveydelle haitallisten kaasujen ja hiukkaspölyn määrää

Hunton Nativo Puukuitueriste ei synnytä vahingollista hiukkaspölyä kuten muut eristeet voivat tehdä.

Puukuitueriste on allergisoimaton ja ihoystävällinen tuote, minkä lisäksi sitä on helppo työstää ja se kestää ikääntymistä.

Huntonin tuotteet eivät myöskään sisällä sellaista määrää vaarallisia ympäristömyrkkyjä (CMR, PBT ja vPvB) tai muita vastaavankaltaisia aineita, joita pidetään terveyden kannalta vaarallisena.  Niiden ei myöskään arvioida vapauttavan sisäilmaan haitallisesti vaikuttavia hiukkasia, kaasuja tai säteilyä.

Huntonin ratkaisuilla voidaan korvata myrkyllisiä kemikaaleja ja lisäaineita sisältäviä materiaaleja ja siten vähentää terveydelle haitallisia kaasuja ja hiukkaspölyä.

Melu

Yksi nyky-yhteiskunnan suurimmista ongelmista on ihmisten yhä laajempi altistuminen melulle.

Huntonin ratkaisut

Norjan rakennusmääräykset asettavat tiukat vaatimukset rakenteiden askel- ja ilmaäänille, ja Hunton onkin askel- ja ilmaääniä eristävillä Huntonin Silencio-tuotteilla pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen.

Hunton Nativo Puukuitueriste tarjoaa myös erinomaisia ääntä eristäviä ominaisuuksia.

Puueristeen suuri kilomäärä kuutiometriä kohti ja runsaskuituisuus takaavat sen, että puukuitueriste soveltuu äänen absorbointiin ja vaimentamiseen.  Koska eriste voidaan lisäksi puhaltaa rakenteen sisään, sinne ei jää ilmataskuja tai halkeamia. Näin äänenvaimennus on vielä tehokkaampaa.

Fermacell® kuitukipsilevy on vahva ekologinen rakennuslevy, jonka asentaminen jo yhtenäkin kerroksena antaa paremman hyödyn kuin kaksi tavallista kipsilevykerrosta.

Norjan rakennustutkimuskeskus SINTEF Byggforsk on mitannut äänieristystä Fermacell® kuitukipsilevyllä päällystetyissä seinissä, lattioissa ja sisäkatoissa ja todennut kuitukipsin ääntä eristävien ominaisuuksien olevan tietyiltä osin huomiota herättäviä.