Huntonin rakenneratkaisut vähentävät kaasupäästöjä

Hiilijalanjälki: kaikki kasvihuone- ja kaasupäästöt, joita aiheuttavat jonkin tietyn maan maatalous ja investoinnit sekä ihmisten, kotitalouksien ja julkisen sektorin kulutus.

Vuonna 2015 Suomen hiilidioksidipäästöt olivat 55,7 miljoonaa tonnia.

Puu sitoo hiiltä

CO2 eli hiilidioksidi on yksi monista ilmastokaasuista, mutta hiilidioksidin osuus ihmisen aikaansaamista ilmastokaasuista on noin 88 prosenttia.
Koska puu sitoo hiiltä, metsää ja puutuotteiden käyttöä pidetään yhtenä varteenotettavana ratkaisuna hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
Puu kykenee mahdollisesti sitomaan keskimäärin peräti 1,8 kiloa hiilidioksidia puukiloa kohti (kun mittaus perustuu päästöjen määrään). Norjan metsät sitovat joka vuosi noin 25 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Puiden kaataminen metsästä ja niiden käyttö sitovat lisäksi 10 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tälle eivät voi vetää vertoja mitkään muut materiaalit kuten teräs, betoni tai mineraalituotteet.

*Ilmastokaasut vaikuttavat ilmastoon ja voimistavat kasvihuoneilmiötä.

Näin puu vaikuttaa osaltaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen:

  • Metsä sitoo hiilidioksidia
  • tuotteissa käytetään hakkuuvalmista puuta
  • puutuotteita voidaan valmistaa käyttämällä vain vähäisessä määrin fossiilista energiaa ja runsaasti uudistuvaa energiaa/bioenergiaa
  • kevyiden puumateriaalien kuljetukset vaikuttavat ilmastoon myönteisesti, koska kuormiin mahtuu enemmän materiaalia
  • kun puutuotteen elinkaari pitenee, se sitoo vielä enemmän hiilidioksidia
  • puutuote korvaa muita vähemmän kestäviä materiaaleja kuten terästä, betonia, alumiinia, kipsiä ja vuorivillaa (jotka useimmiten vapauttavat enemmän hiilidioksidia tuotantoprosessin aikana)

Puutuote voidaan kierrättää

Kierrätetystä tuotteesta valmistetaan energiaa, ja fossiilisen polttoaineen kuten hiilen, öljyn ja luonnonkaasun määrä pienenee.

Vuonna 2011 fossiilisten polttoaineiden osuus maailman energiankulutuksesta oli yli 80 prosenttia.

Puukuitueriste pienentää hiilijalanjälkeä entisestään

Rakennusten kaasupäästöt ovat pääasiassa peräisin lämmityksestä.
Suomessa rakennusten osuus mantereen energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia. Toisin sanoen entistä kestävämpi energiankäyttö tarjoaa valtavan potentiaalin.

Puukuitueriste myötävaikuttaa olennaisella tavalla vihreään muutokseen*. Puukuitueriste ei sido hiiltä mutta takaa erittäin hyvän tiivistyksen, joten sekä energiantarve että päästöt vähenevät.

*Vihreä muutos: fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla energialla eli mustan hiilen korvaaminen vihreällä hiilellä.

Hiilidioksidiyhdisteet

Puut sitovat kasvaessaan ilmakehästä hiilidioksidia (CO2).  Puu käyttää hiiltä rakennusaineena ja sitoo sen, kun taas happi vapautuu jälleen ilmakehään (yhteyttäminen).
Puuhun varastoituu siis hiiltä eikä hiilidioksidia, mutta varastoitavan hiilidioksidin määrän osoittamiseksi hiilimäärä muunnetaan hiilidioksidiksi.
Kun puu on imenyt itseensä yhden kilon hiiltä, se on sitonut 1,8 kiloa hiilidioksidia.

Norjan metsät sitovat yli puolet ihmisen Norjassa tuottamista hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi tavallinen pientalo sisältää 14 – 22 kuutiota puuta, joten puu sitoo talon elinkaaren aikana noin 2,9 tonnia hiiltä, mikä vastaa noin 11 tonnia hiilidioksidia.Joka vuosi Norjassa käytetään noin 3 miljoonaa kuutiota puuta, mikä tarkoittaa, että rakennukset, huonekalut ja muut puutuotteet sitovat noin 675 000 tonnia hiiltä eli noin 2,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Kun puu lahoaa tai kuolee, sidottu hiili vapautuu takaisin ilmakehään. Siksi on ympäristön kannalta hyödyllistä kaataa hakkuuvalmista metsää ja käyttää sitä tuotannossa niin, että hiilimonoksidin sitoutuminen kestää pidempään.

Huntonin kaikki kokonaisvaltaiset rakennusratkaisut perustuvat puuhun ja puukuituun.

Hunton pyrkii jatkuvasti vähentämään hiilidioksidipäästöjen määrää. Olemme muun muassa kasvattaneet tuotantoamme yli 10 prosenttia lisäämättä silti energiankulutustamme. Huntonille on myönnetty ISO 50001 -energiasertifikaatti.
Saimme vuonna 2008 Norsk Energi -yhdistyksen myöntämän energia- ja ympäristöpalkinnon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteittemme ansiosta. Useat toimenpiteet on toteutettu yhteistyössä ENOVAn kanssa, ja olemme vuodesta 2015 lähtien saaneet ympäristöystävällistä höyryä/energiaa Eidsiva Bioenergi -yhtiöltä.