Hunton mukaan massiivipuumarkkinoille

Julkaistu: 16. helmikuun 2017    

Nordisk Massivtre AS:n tavoitteena on varmistaa, että yhä useammissa rakennuksissa ja kodeissa aletaan käyttää läheltä hankittuja raaka-aineita. Yhtiön pyrkimyksenä on muuttaa rakennusalalla vallitsevia asenteita kaikkialla Pohjoismaissa.

Puu on käytännöllisesti katsoen aina toiminut pohjoismaisen rakentamistavan perustana. Tämä on myös uuden yhtiön, Nordisk Massivtre AS:n, lähtökohta. Yhtiön pyrkimyksenä on muuttaa koko rakennusalan asenteita siihen suuntaan, että lattioiden, seinien ja kattojen rakentamisessa aletaan suosia läheltä hankittuja, massiivipuusta valmistettuja tukevia elementtejä.

– Haluamme tarjota entistäkin yhteiskuntavastuullisempia vaihtoehtoja. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, yhteiskuntaa hyödyttäviä valintoja sekä varteenotettava vaihtoehto niille, jotka rakentavat ja hyödyntävät rakennuksia, toteaa uuden yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lars Atterfors.

Massivtre4

Tämä uusi yhtiö haluaa olla eturintamassa varmistamassa, että massiivipuusta tulee rakennusalan standardi. Massivipuun kysyntä on kasvussa kaikissa Pohjoismaissa, ja markkinoiden on ennustettu ylittävän Norjassa 500 miljoonan kruunun rajan vuoteen 2020 mennessä. Nykyisin käytettävä materiaali on yleensä tuontitavaraa, kun taas Nordisk Massivtre aikoo valmistaa omat ratkaisunsa omalta lähialueeltaan hankkimistaan raaka-aineista.

– Haluamme tehostaa oman alueen puunkäyttöä. Massiivipuun käyttö on järkevämpää, se voi parantaa sisäilman laatua ja vaikuttaa suotuisasti kokonaistalouteen, Atterfors toteaa ja viittaa lisäksi siihen selkeään tosiasiaan, että yhtiön käyttämät raaka-aineet pääasiassa ovat uusiutuvia ja helposti kierrätettäviä.

Yhtiön perustajia ovat monet alan toimijat, joilla on pitkä kokemus luonnon lähtökohtiin perustuvan liiketoiminnan harjoittamisesta. Suurin omistaja on Hunton, joka on 130 vuoden ajan toimittanut pääasiassa puusta valmistettuja rakennusmateriaaleja. Yhtiöön ovat tulleet mukaan myös metsä- ja puutavarakonserni Stangeskovene sekä Massiv Holding AS. Tärkeää roolia näyttelevät Massiv Lust AS:n palveluksessa Lusterissa aiemmin keskeisissä tehtävissä työskennelleet henkilöt. Nordisk Massivtre käynnistää toimintansa kymmenen työntekijän voimin Kongsvingerissä, joka tarjoaa perinteikkäät ja logistisesti tehokkaasti toimivat puitteet tälle metsäelinkeinon haaralle. Tuotannon odotetaan käynnistyvän keväällä.

Massivtre1

– Kasvun ennakoidaan tulevan alkuvaiheessa lähinnä Norjasta ja Ruotsista. Tarkoituksemme on nopealla aikataululla käynnistää tuotanto, jossa markkinoille tarjotaan korkealaatuisia ja yhä parempia ja toimivampia ratkaisuja, Atterfors sanoo. Hän kehottaa viranomaisia, päätöksentekijöitä, kiinteistönkehittäjiä ja muita tärkeitä sidosryhmiä varmistamaan sen, että kotimaista puuta aletaan suosia aiempaa laajemmassa määrin.

– Toimintamme voi vaikuttaa kauaskantoisesti ja myönteisesti hyvin moniin tahoihin, kuten yhteiskunta, rakennusala, metsäelinkeino, paikallisyhteisömme ja kaikki ihmiset, jotka toivovat entistä parempia koteja ja työpaikkoja, jotka voivat edistää hyvinvointiamme. Tarvitsemme kaiken mahdollisen vetoavun ja toivomme saavamme tukea niiltä, jotka uskovat puun keskeiseen rooliin yhteiskunnassa, Atterfors kertoo.

Massiivipuu on syntynyt sauva- ja hirsirakentamisen nykyaikaistamisen myötä: puut liitetään yhteen kantavissa rakenteissa käytettäviksi tukeviksi rakennuselementeiksi. Massiivipuiset elementit sopivat erityisen hyvin mökkien ja talojen, kauppakiinteistöjen, lastentarhojen, koulujen ja parvekkeellisten kohteiden rakentamiseen. Valmistus tapahtuu sisätiloissa, ja valmiit elementit toimitetaan rakennuspaikalle. Tämä nopeuttaa rakennuskohteen valmistumista ja lyhentää rakentamisaikaa, parantaa työympäristöä sekä vähentää kosteuden määrää.

Massivtre2

Norjan puuteknisen instituutin (Treteknisk institut) mukaan massiivipuun käyttäminen rakennusprojekteissa tarjoaa todella paljon etuja:

  • Muotoilu- ja tasoratkaisujen sekä rakenteiden joustava toteutus
  • Lyhyt rakentamisaika ja kustannushyödyt
  • Helppo yhdisteltävyys muiden materiaalien kanssa
  • Keveys ja helppo asennus
  • Hyvä työympäristö
  • Hyvä raaka-aineiden hyödyntäminen

 

Hunton Fiber AS

Hunton Fiber AS on yksi Pohjoismaiden johtavista rakennusteollisuuden käyttämien puukuitupohjaisten tuotteiden valmistajista. Yhtiön ympäristöystävällisten ratkaisujen ansiosta asiakkaat pystyvät täyttämään rakennustekniset vaatimukset. Näillä ratkaisuilla on lisäksi suotuisa vaikutus ilmastoon. Hunton perustettiin vuonna 1889. Sen ensisijaisena markkina-alueena ovat Pohjoismaat. Hunton työllistää tällä hetkellä 140 työntekijää neljässä maassa. Tuotantolaitokset sijaitsevat Gjøvikissä Norjassa ja Olsforsissa Ruotsissa ja myyntiosastot Askerissa, Malmössä ja Vantaalla. Katso myös hunton2017.staging.wpengine.com

Stangeskovene

Stangeskovene on puun koko arvoketjun käsittävä alueellinen toimija, joka hallinnoi ja hoitaa omia metsäkiinteistöjään, harjoittaa puun myyntiä, saha- ja höyläystoimintaa sekä puutavarakauppaa.  Stangeskovene AS perustettiin vuonna 1899, ja konserni työllistää nykyään 200 työntekijää. Yhtiön liikevaihto on 850 miljoonaa Norjan kruunua. Kiinteistöt ja laitokset sijaitsevat Østlandetin keskiosissa ja käsittävät 226 000 hehtaaria metsää, kaksi sahaa ja kolme höyläämöä sekä kahdeksan rakennustarvikkeiden tavarataloa Akershusissa, Østfoldissa ja Hedmarkin eteläosassa. Puutavaraa ja rakennustuotteita ostavia asiakkaita ovat tukku- ja teollisuusasiakkaat, rakennusmestarit ja kuluttajat. Lyhyiden kuljetusetäisyyksien päästä hankitun paikallisen korkealaatuisen puun jalostaminen synnyttää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön perustuvaa ympäristö- ja ilmastoystävällistä lisäarvoa. Katso myös www.stangeskovene.no

Massiv Holding

Massiv Holdingin taustalla ovat Massiv Lust AS -nimisen yhtiön avainhenkilöt, jotka ovat vuodesta 2013 lähtien vastanneet massiivipuuprojektien suunnittelusta sekä tuotteiden valmistuksesta ja asennuksesta. Tuotanto käsittää kesämökkejä, taloja, maatalousrakennuksia, kauppakiinteistöjä, toimistoja sekä koulutus- ja terveydenhuoltoalan käyttöön tarkoitettuja rakennuksia. Norjassa saadut kokemukset ovat ainutlaatuisia ja auttavat uutta yhtiötä saamaan jalansijaa markkinoilla. Massiv Lust AS aikoo lopettaa yhtiön toiminnan hallitusti.