Hunton saa tukea »BioBoardin» kehittämiseen

Julkaistu: 25. maaliskuun 2024    

Hunton on saanut Norjan hallituksen ja ministeriöiden tutkimuspoliittiselta neuvonantajalta, Forskningsrådetilta, tuen uuden huokoisen rakennuslevyn kehittämiseen. Levyllä tulee olemaan mahdollisimman vähäinen ilmastojalanjälki.

Kehitysprojektilla on korkeat tavoitteet

Uuden levyn tulee olla käyttökelpoinen kaikissa rakennuskategorioissa ja sen tulee sisältää jopa 25 % kierrätettyä raaka-ainetta, samalla kun sen mekaanisista ominaisuuksista tai kestävyydestä ei tingitä.

”Kierrätyskuidun käyttö tämäntyyppisissä rakennuslevyissä edistää merkittävästi metsästä saatavien raaka-aineiden kierrätystä ja yleensä poltettavaksi menevien kuitulaatujen talteenottoa”, sanoo Huntonin tutkimus- ja kehitysjohtaja Inger Gamme. Samaan aikaan kierrätyskuidun hyödyntäminen tuo mukanaan useita uusia haasteita esimerkiksi puhdistustarpeen ja laadunvalvonnan muodossa.

Tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja sekä levyn energiatehokkuuteen, kestävyyteen että puukuidun ominaisuuksien optimointiin, Gamme sanoo.

Täyttää palotekniset vaatimukset rakennusluokasta riippumatta

Hankkeen toinen keskeinen tavoite on, että levyn tulee täyttää palotekniset vaatimukset rakennusluokista riippumatta.

– Tämä tarkoittaa sitä, että uusia levyjä voidaan käyttää myös korkeissa rakennuksissa ja että näin pääsemme täysin uusille markkinoille, Gamme kertoo.

BioBoard-projektilla on merkittäviä myönteisiä ympäristövaikutuksia ja se tulee hyödyntämään metsäpohjaisia ​​arvoketjuja. Projekti on Forskningsrådetin osaksi rahoittama.