Ympäristö

Puukuitu on uusiutuva luonnonvara ja kestävä tuote sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Lisäksi Hunton Nativo Puukuitueriste myötävaikuttaa terveellisen sisäilman ja miellyttävän sekä tasaisen lämpötilan saavuttamiseen asunnossa, koska sillä on korkea lämmönvarastointikapasiteetti ja kyky sitoa ja vapauttaa kosteutta.

Hiilidioksidipäästöjen ja ilmaston näkökulmasta puukuidun käyttö vaikuttaa myönteisesti, koska puukuitu pystyy sitomaan hiilidioksidi. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että mineraalivillasta vapautuu hiilidioksidia muun muassa sen runsaasti energiaa vaativan valmistuksensa takia.

Huntonin puukuitueriste on uusiutuva luonnonvara ja kestävä tuote sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Puu sitoo hiilidioksidia, ja vanhan metsän hyödyntämisen ja uuden metsän istuttamisen ansiosta puukuitueriste pidentää metsän elinkaarta ja kiertoa.

Kun valitset puukuituun perustuvat tuotteet, voit olla varma siitä, että hyödynnät uusiutuvaa luonnonvaraa ja osallistut samalla kasvihuoneilmiön torjumiseen.

Kun valitset puukuituun perustuvia rakennusratkaisuja, olet omalta osaltasi kantamassa ympäristövastuuta.