Hyvä sisäilma edistää hyvinvointia

Sisäilma on tärkeä terveytemme ja viihtymisemme kannalta. Oleskelemme nykyään sisätiloissa enemmän kuin koskaan, joten on ratkaisevan tärkeää, että sekä kodin, päiväkotien, koulujen että työpaikkojen sisäilma on puhdas.

Puu parantaa sisäilman laatua

Suomessa tavataan runsaasti astmaa, allergioita, ihottumia ja muita hengitysteihin liittyviä ongelmia. Tällaisia vaivoja esiintyy yleisemmin sellaisilla henkilöillä, jotka oleskelevat paljon huonon sisäilman vaivaamissa rakennuksissa.

Puu on luonnollinen ja hengittävä materiaali, joka parantaa sisäilman laatua ja terveyttä.

Mistä huono sisäilma johtuu?

 • Kosteudesta, joka puolestaan voi aiheuttaa kosteusvaurioita ja homesienten kasvua
 • Liian korkeista tai alhaisista lämpötiloista
 • Pakokaasuista, hiukkaspölystä ja huonosta puhtaanapidosta
 • Korkeista hiilidioksidipitoisuuksista
 • Melusta

Millä tavalla puu parantaa sisäilmaa?

 • Puu säätelee kosteuden määrää ja vähentää näin myös ilmankosteutta
 • Puu säätelee siten myös lämpötilaa
 • Puusta vapautuu vähemmän kaasuja ja hiukkaspölyä
 • Puu sitoo hiiltä
 • Puu absorboi ja vaimentaa ääniä

Ilmankosteus

Kosteus ja homesienet ovat tupakansavun ohella pahimpia sisäilman pilaajia. Kosteusongelmista kärsivissä asunnoissa asuvilla henkilöillä esiintyy muita useammin yskän, astman, keuhkoputkentulehduksen, hengitystieinfektioiden ja ihottuman kaltaisia vaivoja. Monet kertovat kärsivänsä lisäksi päänsäryn, keskittymisvaikeuksien ja väsymyksen kaltaisista oireista. Eniten altistumisvaarassa ovat pienet lapset ja sellaiset henkilöt, jotka kärsivät tällaisista vaivoista jo entuudestaan.

Ihanteellinen ilmankosteus sisätiloissa on 20-40 prosenttia. Jos ilmankosteus on sitä alempi, iho ja hengitystiet saattavat ärtyä, ja korkeampi ilmankosteus voi puolestaan synnyttää kosteuden tiivistymistä, kosteusvaurioita ja homesieniä.  Lisäksi korkea ilmankosteus voi lisätä materiaaleista irtoavien kaasujen määrää sekä bakteerien ja pölypunkkien esiintyvyyttä, koska ne lisääntyvät kosteassa ilmastossa.

Kosteusvaurioita voivat aiheuttaa muun muassa:

 • peseminen ja siivoaminen
 • ruuanvalmistus
 • suihkussa käynti
 • ikkunoista, katosta tai lattiasta peräisin olevat vuodot
 • rakennuksen pystytyksen aikana tehdyt virheet

Koska tiedämme, että kosteuden ja hengitystiesairauksien välillä on selkeä syy-yhteys, meidän on hyvin tärkeää huolehtia kunnollisesta ilmanvaihdosta.

Vanha ilma on johdettava ulos ja uutta raikasta ilmaa on tuotava sen tilalle. Jos pienessä tilassa oleskelee paljon ihmisiä, tilaa on tuuletettava vielä useammin.
Paras tuuletus saadaan aikaan ristivedolla, koska se puhdistaa ilman tehokkaasti. Muutaman minuutin kestävä ristiveto on parempi vaihtoehto kuin tuuletus, jossa yhtä ikkunaa pidetään raollaan pitkään.

Puu säätelee kosteutta

Sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolella oleva kostea ilma pyrkii aina tasaantumaan. Siksi katon ja seinien kautta tapahtuu jatkuvasti kosteuden siirtymistä. Kun kosteus kulkee rakenteiden läpi, se saattaa tiivistyä eristeeseen. Katossa tai seinissä käytetyt muovituotteet eivät siis ole edullinen ratkaisu, koska muovi estää kosteuden kulkeutumisen ja lukitsee kosteuden talon sisään.

Kun ulkoseinissä käytetään hengittävää massiivipuuta, ei rakennusta tarvitse tiivistää sisäpuolelta muovilla. Lisäksi puukuitueriste* imee kosteutta itseensä ja vapauttaa kosteutta olosuhteista riippuen niin, ettei eristeeseen jää kosteutta.   Tämä vähentää myös sienten ja lahon esiintyvyyttä.  Itse asiassa puukuitueriste pystyy imemään, kuljettamaan ja vapauttamaan kosteutta seinistä ja katosta kymmenen kertaa tehokkaammin kuin vuorivilla.

*Puukuitueriste on rakennuseriste, havupuusta valmistettu luonnollinen puukuitu.

Tiesitkö, että ihminen haihduttaa 40 grammaa vettä tunnissa?

Lämpötila

Sopiva sisälämpötila on tärkeä sekä viihtyvyyden, suorituskyvyn että terveyden kannalta. Kun ulkona tapahtuu suuria lämpötilavaihteluja, sisätilojen lämpötilaa voi kuitenkin olla hieman hankalaa säädellä. Lisäksi monet tiivistävät kaikki ikkunat kylmänä ajanjaksona, minkä seurauksena tuuletus jää riittämättömäksi.

Suositeltava sisälämpötila 20-22 astetta

Parhaan sisäilman takaamiseksi oleskelutilojen lämpötilan tulee olla 20-22 astetta ja makuuhuoneen 14-16 astetta.
Liian korkean sisälämpötilan seurauksena sekä päästöt että homesienten ja pölypunkkien esiintyvyys lisääntyvät.

Puu säätelee lämpötilaa

Puulla on ainutlaatuinen kyky varastoida lämpöä: puu imee lämpöä ympäristöstä, varastoi sen ja vapauttaa sen jälleen tarpeen mukaan. Käytännössä tätä puun lämmönvarastointikykyä voidaan verrata teholtaan vuolukivitakkaan, jossa lämpö varastoituu kiveen monien tuntien ajaksi tulen sammumisen jälkeen.

Puukuitueriste hillitsee sisätilan lämpötilavaihteluja huomattavasti paremmin kuin mikään muu eriste. Tosiasiassa puukuitueristeen lämmönvarastointikyky on kaksi kertaa parempi kuin mineraalivillan. Lisäksi puukuitueristeen avulla on mahdollista tiivistää ikkunat, ristikkorakenteet ja muut kohteet, joihin muu eriste ei ulotu.

Pakokaasut, hiukkaspöly ja puhtaanapito

Useimmat meitä ympäröivät materiaalit sisältävät myrkyllisiä kemikaaleja tai lisäaineita, joista irtoaa hiukkasia tai kaasuja.  Ne voivat olla haitallisia terveydelle, kun hengitämme niitä tai kun ne joutuvat kosketuksiin ihon kanssa.

Hyvä sisäilma vähentää yleisesti kaasujen ja hiukkaspölyn määrää

Hiukkaspölyllä tarkoitetaan ulko- ja sisäilman kaikkein pienimpiä ja myös vaarallisimpia hiukkasia. Sisätiloihin hiukkaspölyä voi tulla muun muassa ulkoa, polttamisen seurauksena ja esimerkiksi homesienten ja bakteereiden kaltaisista saastelähteistä.

Ihminen hengittää vuorokauden aikana noin 15 litraa ilmaa, joten on miltei itsestään selvää, että kaasujen ja hiukkaspölyn vähäinen määrä vaikuttaa suotuisasti terveyteen.

Siksi on syytä pitää huolta seuraavista seikoista:

 • hyvä ilmanvaihto, tuuletus (mikäli ulkoilman laatu on hyvä) ja ilmanpoisto
 • säännöllinen puhdistus, jonka yhteydessä pyritään estämään liiallinen kosteus ja pölyn leijuminen
 • sellaisten materiaalien ja tuotteiden käyttäminen, joista ei vapaudu terveydelle haitallisia kaasuja

Puu vähentää terveydelle haitallisten kaasujen ja hiukkaspölyn määrää

Sisäilman saastumista voidaan vähentää valitsemalla niin kutsuttuja vähäpäästöisiä materiaaleja*.
Huntonin tuotteet eivät sisällä sellaista määrää vaarallisia ympäristömyrkkyjä tai muita vastaavankaltaisia aineita, jota pidetään ympäristön tai terveyden kannalta vaarallisena.  Tuotteista ei arvioinnin mukaan irtoa hiukkasia, kaasuja tai säteilyä, jotka vaikuttavat haitallisesti sisäilmastoon tai joilla on terveydellistä merkitystä.

Puu voi myös pintakäsittelystä riippuen absorboida formaldehydiä ja vähentää typen oksideja. Toisin sanoen terveyden kannalta voi olla hyödyllistä korvata myrkyllisiä kemikaaleja päästävät ja lisäaineita sisältävät tuotteet puumateriaaleilla.

Huntonin tuotteet ovat Norjan astma- ja allergialiiton hyväksymiä.

*Materiaalit, joiden säteily- ja kaasupäästöt ovat vähäisiä.

Estetiikka

Meitä ympäröivä maailma vaikuttaa meihin, ja oma tapamme suhtautua siihen voi merkitä hyvin paljon sisäilmastomme kannalta.

Puuhun liittyvä mielikuva on positiivinen

On osoitettu toteen, että luonnossa oleskelu vaikuttaa ihmiseen myönteisesti. Vastaavalla tavalla puun käyttäminen sisätiloissa vaikuttaa ihmisen psyykeen suotuisasti, koska puuta pidetään yleisesti luonnollisena, harmonisena ja miellyttävänä materiaalina. Puun valitseminen materiaaliksi voi olla hyödyllistä myös fysiikan kannalta, koska puu joustaa sen päällä käveltäessä ja rasittaa siten kehoa vähemmän.

Melu

Kun ihminen haluaa rentoutua, keskustella, tehdä työtä tai nukkua, ei hän juuri nauti metelistä. Melu määritellään saasteeksi, ja se on Norjan ympäristöviraston mukaan norjalaisten yleisimmin kohtaama ympäristöongelma.

Noin 20 desibeliä: koetaan hiljaisena
Noin 60 desibeliä: 
normaali keskustelu
Noin 90 desibeliä: 
kaupunkiliikenne
Noin 125 desibeliä: 
kipukynnys

Puu vaimentaa ääntä

Monet materiaalit, esimerkiksi betoni, johtavat ääntä erittäin hyvin. Sen sijaan puulla on ääntä absorboivia ominaisuuksia. Erityisesti puukuitu soveltuu hyvin äänen vaimentamiseen. Ääneneristystä voidaan parantaa entisestään käyttämällä puhallettavaa puukuitueristettä, koska se tiivistää myös ilmataskut ja halkeamat.