Paloturvallisuus

Huntonin puukuitueriste ei sula eikä pala, koska puun luontaisten ominaisuuksien ansiosta puukuitueriste hiiltyy palotilanteessa ja suojaa siten sekä eristettä itseään että rakenteita liekeiltä.

Lisäksi eristeeseen on lisätty luontaista typpeä ja fosforia (ammoniumsulfaattia) sisältävää palonestoainetta, joka tehostaa hiiltymisprosessia entisestään sitomalla eristettä ympäröivän hapen mahdollisen liekin osuessa eristeeseen.

Mikään nykyisistä eristetuotteista ei pala, minkä takia ne eroavat toisistaan vain sen suhteen, sulavatko vai hiiltyvätkö ne palotilanteessa.  Esimerkiksi mineraalivilla on valmistettu sulatusprosessin avulla, minkä takia se sulaa uudelleen altistuessaan korkeille lämpötiloille. Sen sijaan Hunton Nativo Puukuitueriste hiiltyy ja kestää liekkejä huomattavasti pidempään.

Palonkestävyyttä on energia- ja ympäristönäkökohtien lisäksi pidettävä merkittävänä tekijänä rakennusten eristeitä valittaessa.