Eristyskyky

Suuren lämmönvarastointikapasiteetin ansiosta sisälämpötilat pysyvät tasaisempina ja korkeampina talvella ja tasaisempina ja viileämpinä kesällä.

Mineraalivilloihin verrattuna Hunton Nativo Puukuitueristeen lämmönvarastointikapasiteetti on yli kaksi kertaa parempi massakiloa kohti.  Hunton Nativo Puukuitueristettä asennetaan kiloissa mitattuna jopa kolme kertaa enemmän kuin mineraalivillaa neliömetriä kohti, joten miellyttävän sisälämpötilan ylläpito ja tasaisena pitäminen ympäri vuoden vaatii vain minimaalisen määrän energiaa.

Käytännössä lämmönvarastointikykyä voidaan verrata teholtaan vuolukivitakkaan, jossa lämpö varastoituu kiveen monen tunnin ajaksi tulen sammumisen jälkeen.

Mikä on puukuitueristeen lambda-arvo?

Hunton Nativo Puukuitueristeen lambda-arvo on 0,038 W/mK, mutta sen lämmönvarauskapasiteetti on kaksi kertaa suurempi kuin mineraalivillan.

Puukuidun lämpöhäviö on lämmönvarauskapasiteetin ansiosta erittäin vähäinen, minkä seurauksena energiantarve on talvella pienempi ja lämpötilat pysyvät tasaisempina ja viileämpinä kesällä.

Tuleeko seinä- ja kattorakenteista paksumpia, jos niissä käytetään puukuitueristettä?

Seinistä ja katoista ei tule paksumpia, jos niissä päätetään käyttää puukuitueristettä mineraalivillan asemesta. Kun seinässä käytetään 250 mm:n ja katossa 300 mm:n puukuitueristettä, Norjan rakentamismääräyskokoelmassa (Teknisk forskrift) U-arvolle asetetut vaatimukset täyttyvät.

Tämä video osoittaa, kuinka hyvä puukuitueristeen lämmönvarastointikapasiteetti on mineraalivillaan verrattuna: