Yhteiskuntavastuu Huntonilla

Me Huntonilla olemme tietoisia yhteiskuntavastuustamme. Tästä syystä pidämme ESG-vastuullisuusraportointia (Environment, Social and Governance) tärkeänä ja työskentelemme määrätietoisesti kestävän kehityksen mukaisesti suhteessa tuotantoon, työelämään ja ympäristöömme.

Environment – Ympäristö ja ilmasto

Miljøfyrtårn sertifikaatti

Hunton on saanut norjalaisen Miljøfyrtårn-sertifikaatin. Miljøfyrtårn on Norjan yleisemmin käytetty sertifikaatti yrityksille, jotka haluavat dokumentoida työnsä ympäristön hyväksi ja osoittaa sosiaalista vastuuta. Miljøfyrtårn on ensimmäinen kansallinen sertifikaatti, jonka EU on tunnustanut.

Hunton Oy työskentelee aktiivisesti pyrkien parantamaan työympäristöä, jätehuoltoa, energiankulutusta, hankintoja ja logistiikkaa.

Huntonin ilmastotavoitteet

Ilmastotavoitteemme ovat kunnianhimoiset, vuoteen 2030 mennessä Hunton:

 • Vähentää paikallista ympäristövaikutusta 80 %
 • Saavuttaa kiertotalous itse tuotetuista tuotteista
 • Vähentää jätteitä 80 %
 • Vähentää CO2-ekvivalenttien kokonaispäästöjä 30 % (suorat päästöt)

Perusvuosi 2020

Päästömme vuonna 2020 olivat 2.500 tonnia CO2-ekvivalenttia. 

Meidän tulee jatkuvasti kehittää työskentelyämme ympäristön hyväksi ja harjoittaa liiketoimintaamme mahdollisimman vähäisellä ilmastojalanjäljellä:

 • Hyödynnämme omassa tuotannossamme ensisijaisesti uusiutuvia ja lähellä olevia tuotannontekijöitä
 • Dokumentoimme ja parannamme jatkuvasti ympäristöjärjestelmäämme nostaaksemme ympäristönsuojelumme tasoa
 • Varmistamme, että noudatamme eettisiä ohjeita ympäristö- ja ilmastotyössämme
 • Yhdistämme ympäristötavoitteemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (painopisteenä kestävä rakentaminen ja yhteiskunta, vastuullinen kulutus ja tuotanto sekä ilmastomuutoksen pysäyttäminen).
 • Varmistamme organisaation riittävän ympäristö- ja ilmastoalan osaamisen

 

Social – Sosiaalinen vastuu

Työelämä

Haluamme vaikuttaa aktiivisesti paikallisyhteisöön ja olla työpaikka, jossa on tilaa kaikille. Haluamme myötävaikuttaa siihen, että mahdollisimman moni pääsee työelämästä kiinni ja lisää osaamistaan. Tämän takia otamme vastaan oppisopimusoppilaita, jotka saavat mahdollisuuden ammatilliseen todistukseen Huntonilla. Meillä voi tehdä automaatio- ja tuotantotekniikan tutkintoja yhteistyössä maakuntavaltuuston kanssa.  Noin 90 %:lla tuotantotyöntekijöistämme on ammattipätevyys.

Olemme mukana Trainee Innlandet-ohjelmassa, jonka tavoitteena on lisätä ja säilyttää osaamista Norjan Innlandetin alueella. Ohjelmaan osallistuville opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja Huntonilla.

Työskentelemme aktiivisesti integroidaksemme mahdollisimman monia, jotka putoavat työelämästä, takaisin työelämään. Olemme mukana erilaisissa työelämään aktivoivissa projekteissa, jotka pyrkivät esimerkiksi pakolaisten ja syrjäytyneiden nuorten koulutuksen järjestämiseen. Tavoitteenamme on tarjota heille vakituinen työpaikka Huntonilla tulevaisuudessa.

Huntonin tulee olla työpaikka, joka kohtelee kaikkia tasapuolisesti sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, etnisestä taustasta, elämänkatsomuksesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai toimintakyvystä riippumatta.

Voidaksemme kehittää luotettavia ja tulevaisuuteen suuntautuneita rakennusratkaisuja, rekrytoimme ammattilaisia kaikkialta maailmasta. Meillä on työntekijöitä yhteensä 17. eri kansallisuudesta, ja olemme siitä erittäin ylpeitä!

Sosiaaliset olosuhteet

Kannamme vastuuta niin paikallisesti kuin kansallisesti tukemalla humanitäärisiä järjestöjä ja muita tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja vihreitä ratkaisuja tukevia hankkeita. Tuemme myös ruohonjuuritason urheilua, huippu-urheilua ja paikallisia tapahtumia.

Hunton käyttää 0,1 % konsernin liikevaihdosta tämän tyyppisiin tarkoituksiin.

Governance – Hallinto ja liiketoimintaetiikka

Työskentelemme jatkuvasti yrityksen sopivimman hallintotavan puolesta ja kehitämme edelleen konsernin eettisiä ohjeita.

Meidän on toimittava ennakoivasti lakien ja asetusten suhteen, mukaan lukien:

 • GDPR
 • Korruptio – kaikenlaisen korruption ehkäiseminen konsernissa ja suhteissa asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin.
 • Varoitukset ja huomautukset – varmistaa hyvät rutiinit varoitusten ja huomautusten raportointiin ja raporttien käsittelyyn.
 • Tasa-arvo ja monimuotoisuus – työskentely tasa-arvon ja monimuotoisuuden puolesta, syrjintää ja häirintää vastaan, mukaan lukien konkreettinen toimintasuunnitelma tasapuolisen sukupuolijakauman toteuttamiselle.