Huntonin historia

Huntonin teollinen seikkailu ei kerro ainoastaan suhdanteiden laskusta, lukemattomista tulipaloista ja vaihtelevista teollisuuspoliittisista tuulista. Se on myös kertomus Norjan Gjøvikissä sijaitsevasta asemansa vakiinnuttaneesta yrityksestä, joka valloitti maailman.

Kuten useimmat teolliset historiat myös meidän historiamme saa alkunsa joesta. Vuonna 1889 tukkukauppias Lars Amundsen Enger halusi hyödyntää paikallista Hunnselva-jokea ja sen vesiputouksia tuotantoon – tästä juonsi juurensa nimi Hunton Brug. Tehdas valmisti alussa pahvia itse valmistamastaan puumassasta. Tavoite oli jo tuolloin selkeä: markkinoiden parhaiden tuotteiden valmistaminen rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Vuodet sujuivat suotuisasti ja kasvu oli suurta aina 1900-luvun alkuun asti. Talouden lama saavutti kuitenkin vähitellen myös Gjøvikin, eikä pahvin tuotanto ollut enää riittävän kannattavaa. Halu teollisen tuotannon jatkamiseen oli kuitenkin suuri, ja kaupunginhallituksen legendaarinen puheenjohtaja, Niels Ødegaard, myötävaikutti erilaisilla toimillaan siihen, että kaupungin monet yritykset – Hunton mukaan lukien – saivat jälleen uutta tuulta purjeisiinsa.

 

”Kuten useimmat teolliset historiat myös meidän historiamme saa alkunsa joesta.”

LEVY, JOKA MUUTTI KAIKEN.

Kansainvälinen taantuma pysäytti tuotannon 1920-luvulla, minkä lisäksi tulipalo tuhosi tehtaan perustuksiaan myöten vuonna 1937. Kukaan ei uskonut Huntonin enää käynnistävän toimintaansa, mutta Niels Ødegaard onnistui keräämään riittävästi pääomaa uuden tehtaan perustamiseksi. Vuodet sujuivat mukavissa merkeissä aina 1960-luvun alkuun asti.

Uusien levytuotteiden kuten lastulevyjen ja kipsilevyjen käyttöönotto lisäsi sisätiloissa käytettäviin puukuitulevyihin kohdistuvaa painetta. Markkinoille jouduttiin siksi kehittämään uusiin käyttökohteisiin soveltuvia tuotteita, ja Asfalt Vindtett -tuulensuojalevy lanseerattiin vuonna 1969.

TULIPALOJA JA SYDÄMEN PALOA.

Tulipalot riehuivat myös 1950- ja 1960-luvulla, ja tehdas pyrittiin lakkauttamaan 1970-luvulla ja viimeksi vuosina 1996/97. Meidän voidaankin huoletta sanoa työskentelevän yrityksessä, joka on kerta toisensa jälkeen kaatunut ja sitten noussut ylös, kompuroinut ja kaatunut taas kerran. Vuonna 1991 jäimme maahan makaamaan ja Hunton joutui konkurssiin. Jälleen kerran. Monet olivat menettäneet uskonsa siihen, että Hunton kykenisi enää nousemaan jaloilleen. Asiassa edettiin jopa niin pitkälle, että kunta poisti tehtaan uusista kartoistaan.

Ammattiyhdistys, uudet omistajat ja paikallinen väestö kieltäytyivät kuitenkin luovuttamasta. Intensiivisillä ja tarkkaan kohdennetuilla toimenpiteillä onnistuttiin muun muassa vesittämään Huntonin viimeinen lakkautusyritys, minkä jälkeen yritys nousi vielä kerran jaloilleen entistäkin elinvoimaisempana. Siinä yhteydessä koko tuotanto keskitettiin Gjøvikiin, ja 2000-luvun keskivaiheilla meistä oli – vastoin kaikkia odotuksia – lopulta tullut nykyaikainen ja kestävällä taloudellisella pohjalla toimiva yritys. Tehtaassa oli myös tehty osittain tuotannon tehostamiseen ja osittain paloturvallisuuden lisäämiseen tähtääviä tärkeitä parannuksia.

"Hunton tuulensuojalevy - levy joka muutti kaiken"

UUSI KURSSI. UUSI AIKAKAUSI.

Olemme jo 125 vuoden ajan huolehtineet markkinoiden parhaiden puukuitutuotteiden toimittamisesta rakennusteollisuudelle. Siihen on mielestämme yksinkertainen selitys. Vastoinkäymisten ja suhdanteiden heikentymisen takia olemme koko ajan joutuneet ajattelemaan uudella tavalla ja mukauttamaan tuotteitamme. Lisäksi meillä on ollut pitkäaikaiset ja osaavat omistajat, Mowinckel, Treschow ja myöhemmin mukaan tullut Jebsenin perhe, jotka ovat omalta osaltaan varmistaneet sekä menestymisemme että vakaan kehityksemme.

Päätimme silloinen markkinajohtajamme Arne Jebsen etunenässä luopua pitkään jatkuneesta myynti- ja jakeluyhteistyöstä norjalaisen rakennustarvikeketjun Byggman kanssa. Tämä mahdollisti oman myyntiosaston perustamisen. Se varmisti meille suoran yhteydenpidon asiakkaiden kanssa sekä tarjosi mahdollisuuden huolehtia omasta tuotekehityksestä ja myös kuunnella asiakkaitamme aiempaa enemmän. Kaiken kaikkiaan tämä muutos edisti Huntonin vakaata taloudellista kehitystä.

Yksi suurimmista ja tärkeimmistä muutoksistamme toteutettiin vuonna 2012, jolloin siirryimme yksittäisten tuotteiden valmistuksesta täydellisten rakennusjärjestelmien myymiseen. Siinä ei ollut kyse varsinaisen tuotannon muuttamisesta vaan pikemminkin yrityksen ja työntekijöiden uudesta ajattelutavasta.

KAIKKI TYÖNTEKIJÄT.

Vuosia kestäneiden kamppailujen ja onnistuneiden pelastustoimien ansiosta yritys, työntekijät ja Gjøvik ovat hitsautuneet entistäkin paremmin yhteen. Hunton on yritys, joka kieltäytyy jäämästä paikoilleen. Tämä on suurelta osin johdon ja työtekijöiden varauksettoman omistautumisen ansiota.

Olemme viime vuosina panostaneet voimakkaasti osaamisen lisäämiseen muun muassa perustamalla Hunton-koulun, jonka kaikki työntekijämme käyvät. Siellä annetaan tietoa koko arvoketjusta kuten raaka-aineista, tuotannosta sekä asiakkaista ja markkinoista. Tämän tarkoituksena on opettaa työntekijät ymmärtämään, millä tavalla liiketoiminnan eri osa-alueet liittyvät yhteen ja hyödyttävät toisiaan ja kuinka niiden iskukykyä lisätään markkinoiden suuntaan.

”Luonto on opettanut meille paljon. Nyt annamme oppimamme asiat takaisin.”

LUONTO ON OPETTANUT MEILLE PALJON.
NYT ANNAMME TAKAISIN.

Pohjoismaat ja muu Eurooppa ovat alkaneet toden teolla oivaltaa, kuinka ainutlaatuisella tavalla ratkaisumme kykenevät sopeutumaan erilaisiin sääolosuhteisiin. Valitsemme parhaat puut ja valmistamme niistä parhaat tuotteet, jotka toimivat yhtä hyvin Pohjoismaiden ankarassa ilmastossa kuin sen täydessä vastakohdassa, lämpimässä Lähi-Idässä.

Myymme nykyään Hunton SeinääHunton Kattoa ja Hunton Lattiaa erillisinä, helppoina rakennusratkaisuina, jotka ovat kysyttyjä sekä kirvesmiesten että rakennusmestarien keskuudessa. Ratkaisut koostuvat erilaisista tuotteista kuten tuulensuojalevyistä, kestävistä ja helposti käsiteltävistä I-palkeista (myynnissä Norjassa ja Ruotsissa) sekä ominaisuuksiltaan ainutlaatuisista puukuitueristeistä.

USKOTTAVA, TULEVAISUUTEEN

SUUNTAUTUNUT, JOUKKUEPELAAJA.

Suhtaudumme arvoihimme vakavasti. Uskottavuus juontaa juurensa pitkään historiaamme ja siihen, että otamme vastuuta ja olemme ylpeitä osaamisestamme.

Tulevaisuuten suuntautuminen tarkoittaa kykyä olla innovatiivinen ja sopeutua jatkuvasti muutuvaan maailmaan. Haluamme olla aktiivisia tutkimustyössä, jotta voimme kehittää uusia tuotteta – ja löytää täysin uusia käyttöalueita puukuidulle.

Joukkuepelaajana oleminen on luottamuksen rakentamista, yhteisöön osallistumista sekä tiedon, resurssien ja osaamisen jakamista toisten kanssa. Erilaisia vahvuuksia yhdistäen, saavutamme paremman lopputuloksen, kuin mitä voimme yksin saavuttaa.

Vaikka olemme ylpeitä historiastamme, painopisteemme on tulevaisuudessa. Siksi rekrytoimme asiantuntijoita koko maailmasta tutkiessamme ja kehittäessämme seuraavan sukupolven Hunton-ratkaisuja. Tiedämme nimittäin, että tieto ja osaaminen ovat uuden kehityksen veturi.

Jaamme osaamistamme ja tietoamme myös viranomaisille ja muille tutkimusympäristöille foorumeilla, joilla keskitytään huomispäivän rakennusteollisuuden kehittämiseen. Perustimme vuonna 2014 Hunton-akatemian, jossa perehdytämme rakennusmestareita tuotteidemme ja järjestelmiemme ainutlaatuisiin ominaisuuksiin ja hyötyihin.

”Emme voi ennustaa tulevaisuutta. Mutta voimme vaikuttaa sen siihen.”

EMME VOI ENNUSTAA TULEVAISUUTTA.

MUTTA VOIMME VAIKUTTAA SIIHEN.

Kukaan ei tiedä tarkkaan, miltä tulevaisuus näyttää. Olemme kuitenkin varmoja siitä, että kysyntä ja arvostus ainutlaatuisia ratkaisujamme ja niiden ominaisuuksia kohtaan lisääntyy jatkossa.

Valmistamme puukuituun perustuvia materiaaleja, jotka ovat hyödyksi paitsi ilmastossamme, myös ilmastollemme. Kyse ei ole ainoastaan kehityksestä, johon viranomaisten määräykset ohjaavat – kyse on asioista, joita yhä ympäristötietoisemmat kuluttajat peräänkuuluttavat. Aiomme luotsata tätä kehitystä myös tulevina vuosina yhdessä vahvojen kansainvälisten kumppanien kanssa. Asemamme tulevaisuudessa perustuu päivittäiseen työhömme. Näin on ollut aina. Ja se on hyvä asia, sillä kunnianhimoinen kasvutavoitteemme ei olisi mahdollinen, ellei joka ainoa asiakkaamme kokisi meidän olevan aidosti paneutuneita alaan ja ratkaisuihimme.

Voimme katsoa ylpeinä taaksepäin ja tarkastella pitkää ja jännittävää historiaamme. Onneksi jännittävin osuus on kuitenkin vielä edessäpäin. Sillä olemme – ja tulemme aina olemaan – yritys, joka on rakennettu vankan kulmakiven varaan.